Vă rugăm să citiți cu atenție acest conținut.
PENTRU A PUTEA NAVIGA ÎN CONTINUARE ESTE NECESAR ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ

SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate

Acționând acest buton veți accesa pagina https://www.ambulantahunedoara.ro/

NU SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate

Acționând acest buton veți părăsi pagina https://www.ambulantahunedoara.ro/

Cine suntem

Adresa sitului web este: https://ambulantahunedoara.ro.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN HUNEDOARA trebuie să colecteze șă să utilizeze anumite tipuri de informații despre persoanele fizice sau utilizatorii de servicii cu care intră în contact pentru a-și putea realiza obiectul de activitate. Aceste informații cu caracter personal trebuie să fie colectate și tratate în mod corespunzător, fie că sunt colectate pe hârtie, stocate într-o bază de date informatică sau înregistrate pe alt material și există garanții pentru a se asigura acest lucru în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii.
Nu colectăm IP-urile utilizatorilor

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

SAJ HUNEDOARA colectează, prelucrează, stochează și utilizează următoarele tipuri de date personale:

A) numele și datele de contact (nume prenume, vârstă, data naşterii, adresa, CNP-ul, numar de telefon, informaţii despre starea de sănătate, diagnostic – simptome, alături de minime date de geolocalizare – puncte de reper

B) orice alte informații comunicate nouă conform clauzei de mai sus, doar dacă este relevant și doar dacă este necesar.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi. 

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Protecția datelor și partajarea informațiilor

 1. Corectitudinea și legalitatea
  SAJ HUNEDOARA protejează drepturile persoanelor vizate la fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate cu bună credință, în mod legal, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv în conformitate cu Regulamentul nr. 679/27.04.2016, în mod echitabil și transparent față de persoana vizată.
 2. Restricțiile prelucrării
  Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar, raportat la scopurile în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. Datele personale sunt prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si comunicat persoanelor vizate. SAJ HUNEDOARA colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale pacienţilor, colaboratorilor, furnizorilor, clienţilor, sau ale angajaților, după caz:
 • Pentru desfăşurarea activităţii specifice 
 • Pentru executarea contractelor  
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale rezultate din obiectul de activitate
 • Pentru a ne ocupa de întrebări/reclamații/sesizări realizate de către dvs.
 •  Pentru activitatea de selecție și angajare personal.
 • Pentru încheierea, executarea și încetarea contractelor de muncă.
 • Pentru încheierea, executarea, încetarea și recuperarea creanțelor referitoare la alte tipuri de contracte pe care societatea le încheie în cadrul desfășurării activității sale.
 • Pentru a răspunde solicitărilor instanțelor de judecată și a altor autorități publice cu atribuții de investigare.
 • Pentru efectuarea de audituri sau administrarea conturilor noastre, cu respectarea prevederilor legale aplicabile
 • In alte scopuri legitime: în scop statistic, de raportare către DSU, DSP Hunedoara, ANAF, CJAS.  Datele vor fi păstrate în vederea creării unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, pe care SAJ HUNEDOARA  este obligată să le realizeze, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon etc.) Datele personale nu vor fi trimise catre terți, prin vânzare sau dezvăluire. Singurele excepții de la această regulă le constituie:
 • Partajarea datelor cu  Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Ministerul Sănătăţii,
 • Comunicarea datelor către persoanele împuternicite de subscrisa, care efectuează diverse operațiuni specifice agreate de SAJ Hunedoara, în baza unor documente de tip NDA (Non-Disclosure Agreement) și a unui contract
 • Comunicarea datelor la solicitarea autorităților publice sau a altor persoane juridice, atunci când dreptul acestora de a solicita și obține astfel de date este reglementat în mod legal, în sarcina subscrisei aflându-se o obligație stabilită printr-o dispoziție legală de a comunica datele cu caracter personal solicitate.
 1. Transparență 
  Persoanele vizate sunt informate în mod explicit prin mijloace online, cu privire la faptul că li se vor prelucra date cu caracte personal, scopul prelucrării, modalitățile prelucrării și drepturile pe care le au în raport cu colectarea, prelucrarea și stocarea acestor date. În general, datele cu caracter personal trebuie colectate direct de la persoana în cauză. Atunci când datele sunt colectate, persoana vizată știe deja sau este fie informată despre:
 • Identitatea controlorului de date (compania care colecteaza datele)
 • Scopul prelucrării datelor
 • Terțe părți sau categorii de păr ți terțe cărora le-ar putea fi transmise datele
 1. Protejarea persoanelor vizate.
  Persoanele vizate au garantat dreptul de informare şi de acces la datele care sunt prelucrate, dreptul de rectificare, dreptul de restricţionare şi dreptul de ştergere a datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale de prelucrare a datelor personale. Totodată, persoana vizată are dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi ocrotite de lege, care le-au fost încălcate.
 2. Protejarea minorilor.
  Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot fi beneficiari de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar şi pot solicita, respectiv primi comunicări de la SAJ HUNEDOARA, numai cu acordul reprezentantului legal, conform legii. Orice prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condiţiile legii.
 3. Reducerea colectării datelor și minimizarea prelucrării datelor.
  Înainte de a colecta și procesa date personale, SAJ HUNEDOARA determină dacă și în ce măsură prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopului/scopurilor pentru care este efectuată.
 4. Ștergerea 
  Datele personale care nu mai sunt necesare după îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și procesate – trebuie șterse. Pot exista situații în care interesele sau obligațiile impuse de dispozițiile legale obligă la păstrarea acestor date pe termene predefinite. În acest caz, datele vor fi păstrate în condiții de maximă siguranță, până la expirarea obligațiilor legale.
 5. Confidențialitatea și securitatea datelor în cadrul SAJ HUNEDOARA.
  Datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor. Persoanele care prelucrează date în cadrul SAJ HUNEDOARA au prevăzută în contractele individuale de muncă clauze explicite de confidențialitate privind prelucrarea de date cu caracter personal, iar persoanele împuternicite de subscrisa pentru a efectua diverse operațiuni cu datele colectate sunt supuse, de asemenea, unor clauze contractuale clare, care asigură respectarea deplină a Regulamentului și de către acestea.
 6. Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal.
  SAJ HUNEDOARA colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal privind pacienţi, clienții, partenerii și angajații, conform Regulamentului UE nr. nr. 679/27.04.2016, în baza următoarelor temeiuri juridice:
 • Clienții și partenerii
  Prelucrarea datelor pentru stabilirea și desfășurarea unei relații contractuale. Datele personale ale potențialilor clienți, clienți existenti și parteneri pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. Anterior încheierii unui contract, în timpul fazei de inițiere a acestuia – datele cu caracter personal pot fi procesate pentru a pregăti oferte sau alte documente care să îndeplinească diferite solicitări ale perspectivei legate de încheierea contractului. Persoanele pot fi contactate în timpul procesului de pregătire a contractului folosind informa ț iile personale pe care acestea le-au furnizat. Orice restricții solicitate de potențialii clienti vor fi respectate.
 •   Consimțământul pentru prelucrarea datelor.
  SAJ HUNEDOARA colectează, prelucrează și stochează datele cu caracter personal conform consimțământului persoanei vizate. Persoana vizată va fi invitată să îș i exprime consimțământul în baza informării sale cu privire la existența și conținutul prezentei Politici de protecție a datelor. Consimțământul persoanei vizate va putea fi obținut:
  a) în scris;
  b) în format electronic;
  c) verbal, prin intermediul unei conversații telefonice (în acest caz, acordarea consimțământului va fi documentată).
  1.4. Prelucrarea datelor în baza unui interes legitim SAJ HUNEDOARA va prelucra, de asemenea, datele personale în baza unui interes legitim. Interesele legitime vor fi, în principiu, de natură juridică și vor apărea în circumstanțe legate de exemplu, de:
 • Colectarea creanțelor neachitate;
 • Executarea contractelor, măsuri în cazul încălcării acestora;
 • Răspunsul la solicitările autorităților publice, instanțelor judecătorești, organelor de poliție;
 • Alte asemenea situații. Dacă vor putea fi identificate dovezi că interesele persoanei vizate necesită protecție și că această protecție are prioritate, în această situație de excepție, datele personale nu vor putea fi procesate în scopul unui interes legitim.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare. Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Fiecare persoană vizată are drepturile de mai jos prevăzute de Regulamentul UE nr.679/27.04.2016:

 1. a) Dreptul de acces la date: persoana vizată poate solicita informații cu privire la ce date cu caracter personal care o privesc au fost stocate, cum au fost colectate datele ș i în ce scop.
  b) Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor care nu este conformă legii, în special a datelor incomplete şi inexacte.
 2. Dreptul de opoziţie:
  Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazului în care exista prevederi legale contrare.
  Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terți;
 3. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu are un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este valabil și în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie aplicabil din alte motive.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor
 5. Dreptul de a solicita încetarea transmiterii de mesaje
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice
 7. Dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentului nr.679 din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, care au fost incalcate.
 8. Dreptul de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastra personale.

În cazul în care doriti să vă exercitați aceste aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata catre SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN HUNEDOARA – ambulanta.hd@ambhd.ro

Oricare dintre drepturile mentionate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a va adresa justitiei la instantele competente si/sau a dreptului de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate

Acționând acest buton veți accesa pagina https://www.ambulantahunedoara.ro/

NU SUNT DE ACORD cu politica de confidențialitate

Acționând acest buton veți părăsi pagina https://www.ambulantahunedoara.ro/