Vrei să faci parte din echipa noastră?

Posturi vacante

POSTURI VACANTE PENTRU MEDICI

Anunțuri

S.A.J. Hunedoara scoate la concurs următoarele posturi vacante de medici:

POSTURI VACANTE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

Anunțuri

S.A.J. Hunedoara scoate la concurs următoarele posturi vacante de asistenți medicali:

Examen pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 27.01.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti PL la implinirea a sase luni de activitate: Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt: – diploma de scoala sanitara postliceala – 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist” Bibliografía: “ Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” Examenul va consta intr-o proba scrisa care […]

Continuă să citești

Rezultatul interviurilor din 23.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.186/16.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat […]

Continuă să citești

Rezultatele selecției de dosare pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 186/16.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatoarelor posturi vacante temporar: – 1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist PL – […]

Continuă să citești

Selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată, a 3 posturi de asistent medical generalist la Stația centrală Deva și Substațiile Hunedoara și Petroșani

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA ANUNȚ SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi temporar vacante: 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Substatia Hunedoara 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Substatia Petrosani In termen de […]

Continuă să citești

POSTURI VACANTE

Anunțuri

S.A.J. Hunedoara scoate la concurs următoarele posturi vacante (altele decât medici sau asistenți medicali):

Examen pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 27.01.2021, ora 10.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de operator registrator de urgenta la implinirea a sase luni de activitate: Principalele cerinte ale postului de operator registrator de urgenta sunt: – diploma de bacalaureat – certificat de radiotelefonist sau telefonist – 6 luni vechime in specialitate “operator registrator de urgenta” Bibliografía: “ Legea 95/2006 – capitolul IVO.M.S. nr.1092/2006 O.M.S. nr.2021/2008 Curs de prim ajutor (site MS) Examenul va consta intr-o proba scrisa care […]

Continuă să citești

Concurs in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata 1 (unu) post de inginer mecanic debutant – Substatia Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ ANUNT SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatorului post temporar vacant: 1 (unu) post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 15.01.2021, ora […]

Continuă să citești

Rezultatul selecției de dosare din 25.11.2020 pentru ocuparea unui post vacant de economist IA

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a pentru postul temporar vacant de economist IA – Compartiment Statistica si Informatica, Statia centrala Deva, perioada determinata, […]

Continuă să citești

Rezultatul probelor interviu din 24.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer autosanitară II

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.191/18.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi: 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva. […]

Continuă să citești
Rezultate la concurs & promovări

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și decizii de promovare în funcție

Rezultatul selecției de dosare din 25.11.2020 pentru ocuparea unui post vacant de economist IA

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a pentru postul temporar vacant de economist IA – Compartiment Statistica si Informatica, Statia centrala Deva, perioada determinata, […]

Continuă să citești

Rezultatul probelor interviu din 24.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer autosanitară II

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.191/18.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi: 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva. […]

Continuă să citești

Rezultatele examenului din data de 19.08.2020, pentru promovarea in functia de ambulantier la Substatia Hunedoara, respectiv șofer autosanitara I la substatia Ilia

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA ANUNȚ In urma examenului sustinut in data de 19.08.2020, ora 10,00 , pentru promovarea in functia de ambulantier la Substatia Hunedoara respectiv sofer autosanitara I la substatia Ilia, rezultatatele au fost urmatoarele: Nr. crt Nume/prenume Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat 1. Petruț Dragomir-Petru 97 Promovat 2. Ciobanu Mihai 93,5 Promovat Manager General Dr. Filimon Valeria – Cristina Birou RUNOS Ec. Nita Angela

Continuă să citești