Vrei să faci parte din echipa noastră?

Posturi vacante

POSTURI VACANTE PENTRU MEDICI

Anunțuri

S.A.J. Hunedoara scoate la concurs următoarele posturi vacante de medici:

POSTURI VACANTE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

Anunțuri

S.A.J. Hunedoara scoate la concurs următoarele posturi vacante de asistenți medicali:

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de asistent medical generalist PL, subtațiile Hațeg, Brad, Orăștie și un post îngrijitor, stația Deva

ANUNT SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 06.07.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata: 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Hateg 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Brad 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Orastie 1 post vacant de ingrijitoare – (curatenie) Compartiment “Aprovizionare, Achizitii Publice, Transport, Administrativ, Paza, Protectia Muncii, PSI, Evidente Militare, Aparare Civila, Intretinere si reparatii instalatii si cladiri”; la Statia centrala Deva Principalele cerinte ale posturilor de asistent medical generalist PL stabilite potrivit prevederior din fisa […]

Continuă să citești

Rezultatul selecției de dosare din 27.05.2021, pentru postul de asistent medical generalist la statia centrala Deva

  ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.91/27.05.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical generalist la statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare, care a avut loc in […]

Continuă să citești

Rezultatele selecției de dosare din 27.05.2021, pentru concursul de ocuparea două posturi vacante de asistent medical generalist

ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 91/27.05.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva selectie care a avut loc in data de […]

Continuă să citești

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical

ANUNT SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata ( 5 luni), in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante sau temporar vacante: 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat. In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (respectiv de la data de 25.05.2021 pana […]

Continuă să citești

POSTURI VACANTE

Anunțuri

S.A.J. Hunedoara scoate la concurs următoarele posturi vacante (altele decât medici sau asistenți medicali):

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de operator registrator de urgență – Stația centrală Deva

ANUNT SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 12.07.2021, ora 9,00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata: 1(unu) post vacant de operator registrator de urgenta – Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat; Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt: – diploma de studii medii – certificat de radiotelefonist sau telefonist – 6 luni vechime in specialitate Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs: a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa […]

Continuă să citești

Concurs pentru ocuparea a 7 posturi vacante de șofer autosanitară

ANUNT SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 07.07.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata: 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat; 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Orastie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat; 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat; 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hateg– Compartiment de consultatii de urgenta […]

Continuă să citești

Concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de asistent medical generalist PL, subtațiile Hațeg, Brad, Orăștie și un post îngrijitor, stația Deva

ANUNT SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 06.07.2021, ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata: 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Hateg 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Brad 1 post vacant de asistent medical generalist PL – Substatia Orastie 1 post vacant de ingrijitoare – (curatenie) Compartiment “Aprovizionare, Achizitii Publice, Transport, Administrativ, Paza, Protectia Muncii, PSI, Evidente Militare, Aparare Civila, Intretinere si reparatii instalatii si cladiri”; la Statia centrala Deva Principalele cerinte ale posturilor de asistent medical generalist PL stabilite potrivit prevederior din fisa […]

Continuă să citești

Calendarul concursului pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic

ANUNT Calendarul concursului organizat de Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic: – Calcularea punctajului obtinut din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice – 28.06.2021, ora 9,00; Luarea la cunostinta de catre candidati a punctajului obtinut in urma analizei si evaluarii activitatii profesionale – 28.06.2021, ora 9,45; Proba scrisa – 28.06.2021 ora 10,00; Corectarea lucrarii se va face imediat dupa terminarea probei scrise, rezultatul fiind comunicat candidatului, afisat la avizier si pe site-ul unitatii. Termen de contestatie- maxim […]

Continuă să citești
Rezultate la concurs & promovări

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și decizii de promovare în funcție

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In urma concursului sustinut la proba scrisa /practica si interviu din data de 28.04.2021 ora 9,00 , pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical rezultatatele au fost urmatoarele: Nr. crt Nume/prenume Punctaj proba scrisă/practică Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins 1 FULGA ALEXANDRU GEORGEAN 85 90 87,50 ADMIS 2 DRAGANESC ANDREEA – MARIA 75 88,66 81,83 ADMIS Manager General, Dr. Filimon Valeria – Cristina Birou RUNOS, Ec. Nita Angela

Continuă să citești

Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ   In conformitate cu art.19 din H.G.R. Nr.286/23.03.2011, modificata prin H.G.R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 51/06.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator de urgenta debutant, perioada nedeterminata la Statia centrala Deva- Dispecerat Medical Integrat concurs organizat in data de 28.04.2021, ora 9,00, astfel: Pentru 1(unu) post operator reg.urg.deb – Statia centrala Deva- Dispecerat Medical: – dosarul de inscriere cu nr.1221 / al d-lui Fulga Alexandru – Georgean – ADMIS Pentru […]

Continuă să citești

Rezultate probei de interviu si probei practice din 09.02.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de șoferi autosanitară

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.18/29.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical […]

Continuă să citești

Rezultatul selecției de dosare în vederea ocupării unor posturi vacante de șoferi autosanitară II care a avut loc în data de 03.02.2021

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical […]

Continuă să citești

Rezultatele examenului de promovare în functia de asistent medical PL

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In urma examenului sustinut in data de 27.01.2021, in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL , rezultatele au fost urmatoarele: Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj promovat/nepromovat 1 COSMELEATA ANCA – MARIA 84 PROMOVAT 2 BUJU GABRIEL – ALIN 78 PROMOVAT           Manager general   Birou RUNOS   Dr. Filimon Valeria   Ec. Nita Angela

Continuă să citești

Rezultatul examenului de promovare în functia de operator registrator de urgență

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In urma examenului sustinut in data de 27.01.2021, in vederea promovarii de la functia de operator registrator de urgenta debutant la functia de operato registrator de urgenta, rezultatele au fost urmatoarele: Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj promovat/nepromovat 1 SABAU LIVIU – FLORIN   PROMOVAT                   Manager general   Birou RUNOS   Dr. Filimon Valeria   Ec. Nita Angela

Continuă să citești

Rezultatele în urma interviului pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant – Substatia Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA ANUNȚ In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 14/13.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia […]

Continuă să citești