COMUNICATE

DESPRE NOI

Caracteristici relevante ale populaţiei deservite şi caracteristicile geografice ale zonei

Judeţul Hunedoara, cu o suprafaţă de 7.063 kmp, este situat în vestul ţării, având graniţă cu jud. Timiş, Arad, Alba, Vâlcea, Gorj, Caraş-Severin, şi are o populaţie de 469.853 locuitori, dintre care 370.708 trăiesc în mediul urban si 99.145 în mediul rural. Rata şomajului la nivelul judetului, calculata de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, la finele lunii noiembrie 2017, a atins un nivel de 4,23%.

Judeţul este împărţit în două mari zone geografice: Valea Mureşului şi Valea Jiului.

Specific pentru Valea Mureşului este relieful predominant de deal şi câmpie, cu localităţi numeroase, uşor accesibile, dar şi cu zone ale căror drumuri devin aproape impracticabile în caz de intemperii (Bunila, Poieniţa Voinii, Poieniţa Tomii, Muncelu Mic, Bătrâna,Vorta,Barastii Iliei).

Valea Jiului, zonă cu relief muntos format din grupul celor două masive – Retezat şi Parâng, cu trasee de dificultate medie, ce atrag un numar mare de turisti atit in perioada de vara cit si de iarna. Specific pentru aceasta zona este mineritul, activitate care odată redusă datorită condiţiilor economice, a generat aici un nivel crescut de şomaj.

Judeţul este şi un important nod de trafic, fiind străbătut de la est la vest de Coridorul 4 Pan-european, la momentul de faţă reprezentat prin E68(DN7) si un tronson de autostrada Deva-Sebes prin care se asigură intrarea şi ieşirea din ţară prin principala vamă din vestul ţării, cea de la Curtici. De la nord la sud de E79, care, începând din defileul Jiului, trecând prin Petroşani, ajunge prin Brad să asigure legătura cu judetul Arad. O altă şosea principală este şi DN68 aceasta făcând legătura cu jud. Timiş.
Toate acesta transformă judeţul într-unul cu un grad crescut de risc al accidentelor rutiere, ca urmare a traficului intens desfăşurat. În totalitate judeţul dispune de 34,4 km de autostrada (dar se intervine pe 57 de km conform protocoluli cu judetul Alba), 383 km de drumuri naţionale, 587 km de drumuri judeţene şi 973 km de drumuri comunale. Dintre acestea, 928 km de drum au fost modernizaţi, 861 km sunt pietruiţi, iar 147 km sunt drumuri cu pământ. Asistenta medicala este asigurata printr-o retea de 9 spitale dintre care 2 Spitale Judetene de Urgenta (DEVA si PETROSANI). Spitalul Judetean de Urgenta Deva are si doua extensii ale UPU in localitatile Calan si Ilia.

Structura Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Hunedoara este o unitate sanitară publică de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sanatatii si a Directiei de Sanatate Publica Hunedoara, fiind coordonata operativ de departamentul de specialitate din Ministerul de Interne .

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Hunedoara are în structura sa:

  • compartiment pentru asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar asistat;
  • compartiment de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi trasnport sanitar neasistat;
  • compartimente administrative, tehnice, financiar-contabil, RUNOS, informatică, statistică medicală şi serviciul juridic.

În prezent, serviciul funcţionează organizat astfel:

  • staţia centrală Deva
  • 10 substaţii: Brad, Ilia, Orăştie, Hunedoara, Călan, Haţeg, Baru Mare, Petroşani, Vulcan, Lupeni

Specific pentru judet este existenta dispeceratului integrat din ianuarie 2014. Acesta adus un plus de valoare in gestionarea si coordonarea tuturor tipurilor de situatii de urgenta.

Dispecerat integrat 
Dispersia celor 10 substatii în teritoriu a urmărit asigurarea asistentei medicale de urgenţă prespitaliceşti pe cele două axe Vest-Est şi Nord-Sud, precum şi a zonelor greu accesibile, astfel încât timpul de ajungere la caz să fie în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

Fragment preluat din Proiectul de management al Managerului general Dr. Valeria FILIMON

personal_medical

COMITETUL DIRECTOR

Manager general – Ec. BODREAN Adrian

Director medical – Dr. FILIMON Valeria Cristina
Director economic – Ec. BODE Ioana 

Director tehnic – Ing. Stoicescu Claudiu
Asistent șef – Ast. ILLES Georgeta Gabriela

Comitet director

Ne găsiți aici

ADRESA NOASTRĂ:

Deva, strada Depozitelor, nr 3,
județul Hunedoara

tel. 0254 221 550

NOUA NOASTRĂ ADRESĂ
DE E-MAIL

e-mail: ambulanta.hd@ambhd.ro