Anunt rezultate examen post asistent medical debutant PL

 

 

 

ANUNT

      

 

 

                   In urma concursului sustinut in data de 29.03.2022, ora 9,00, la proba scrisa/practica si interviu pentru ocuparea a 1 (unu ) post temporar vacant, perioada determinata de asistent medical debutant PL la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Statie/ Substatie Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Total

Punctaj

Admis/Respins
1 Lupulescu Robert – Tiberiu – Valentin Deva 75 78,33 85 80,84 ADMIS

 

 

 

 

Manager General,

Dr. Filimon Valeria Cristina                                                      Birou RUNOS,                

Ec. Nita Angela                    

 

 

 

 

 

 

 

Anunt rezultate interviu pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical debutant PL la Statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.231/10.11.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical debutant generalist PL la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei din data de 15.11.2021 au fost admise sase dosare.
In urma interviului din data de 18.11.2021, ora 09,00 sustinut de candidati pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical debutant generalist PL la Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.  Nume/Prenume Punctaj interviu   Admis/Respins
1 LUPULESCU ROBERT TIBERIU – VALENTIN 89 ADMIS
2 MURARI CODRUTA -LUCIA 83 ADMIS
3 RADONI GIANINA -ADINA 82 RESPINS
4 TONA CLAUDIU – SERGIU 71 RESPINS
5 LAPUGEAN LUMINITA 55 RESPINS
6 TAURESC IOAN – RAFAEL ABSENT ABSENT

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat : Ciuica Petrisor – lider sindicat


Rezultatul selecței din 15.11.2021, ora 9.00, a dosarelor depuse pentru cele doua posturi temporar vacnte de asistent medical debutant generalist

Antet

ANUNT

              In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.231/10.11.2021, a procedat la selectia dosarelor depuse pentru cele doua posturi temporar vacnte de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, iar in urma selectiei au fost admise sase dosare, selectia de dosare a avut loc in data de 15.11.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. TONA CLAUDIU – SERGIU   ADMIS
2. LUPULESC ROBERT – TIBERIU – VALENTIN ADMIS
3. MURARI CODRUTA – LUCIA ADMIS
4. TAURESC IOAN – RAFAEL ADMIS
5. RADONI GEANINA – ADINA ADMIS
6. LAPUGEAN LUMINITA ADMIS

Avand in vedere ca in urma selectiei de dosare au fost admise sase dosare se va organiza proba de interviu in data de 18.11.2021, ora 09,00.

Membrii comisiei de selectie dosare:
Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent sef int., S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat: Ciuica Petrisor – lider sindicat


Rezultatul selecției dosarului depus pentru ½ post de operator registrator de urgenta debutant

Antet

ANUNT

                In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.232/10.11.2021, a procedat la selectia dosarului depus pentru ½ post de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat, iar in urma selectiei dosarul a fost admis, selectia a avut loc azi 15.11.2021, ora 12.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. GHERMAN OVIDIU – FLORIN   ADMIS

Membrii comisiei de selectie dosare:
Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat : Ciuica Petrisor – lider sindicat


Rezultatul la proba scrisă din data de 28.10.2021, ora 09,00, pentru promovare 1 post de inginer II

Antet

ANUNȚ

In urma examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 28.10.2021, ora 09,00, pentru 1 post de inginer II la Substatia Hunedoara- Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica, rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr. crt. Nume prenume Punctaj proba scrisă Admis/respins
1 NAN FLAVIUS – IUSTIAN 80 ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatele probei interviu si probei practice din 25.10.2021, pentru ocuparea a 11 posturi vacante de șofer autosanitară II

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.204/15.10.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi:

 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara,
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie,
 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad,
 • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani,
 • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani,
 • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

În urma selectiei care a avut loc in data de 20.10.2021, au fost admise 20 (douazeci) de dosare.

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu nu au fost admisi la proba practica.

In urma interviului si proba practica din data de 25.10.2021 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, rezultatele au fost urmatoarele:
I. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport medical neasistat – Substatia Brad

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj final Admis/Respins
1. Ionita Silviu Daniel 85 79  82 ADMIS
2. Bradean Marin 62 100 81 RESPINS
3. Mihet Calin 41 RESPINS

II 2(doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport medical neasistat- Substatia Hunedoara

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Admis/Respins
1. Popa Daniel Ioan ABSENT
2. Moisin Botezan – Alexandru ADMIS
3. Dumitrescu Romeo – Daniel ADMIS

III. 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Floronescu Dorin – Marius RESPINS
2. Leaha Stefan – Catalin 88  91 89,5 ADMIS

IV. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Grigore Catalin RESPINS

V. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Bica – Lupulescu Andrei Daniel 80 94 87 ADMIS
2. Dandea Marius 88 94 91 ADMIS
3. Fodor Ovidiu – Petru 15 RESPINS
4. Boticiu Ioan Gabriel 18 RESPINS
5. Crisan Ovidiu 46 RESPINS
6. Popa Ciprian Alin 35 RESPINS

VI. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Admis/Respins
1. Todoran Daniel – Marius ADMIS
2. Dusa Nicusor ADMIS
3. Iorgoni Alin ABSENT

VII. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Poroh Ionut ADMIS
2. Dumitrescu Daniel – Aurelian ADMIS

Candidatii care s-au inscris pe posturile temporar vacante de sofer autosanitara II si nu au avut contra candidati, au fost declarati admisi, ne mai sustinand proba de interviú si proba practica.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD
Membrii: Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat: Ciuica Petrisor – lider sindicat


Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer autosanitară

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.204/15.10.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatoarelor posturi:

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Hunedoara
  1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Petrosani
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Deva

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad
– dosarul de inscriere nr.3463/18.10.2021 al d-lui. Ionita Silviu Daniel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3466/18.10.2021 al d-lui. Bradean Marin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3499/19.10.2021 al d-lui. Mihet Calin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva
– dosarul de inscriere nr.3464/18.10.2021 al d-lui. Bica – Lupulescu Andrei Daniel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3471/18.10.2021 al d-lui Dandea Marius – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3474/18.10.2021 al d-lui. Fodor Ovidiu Petru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3497/19.10.2021 al d-lui. Boticiu Ioan Gabriel- ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3500/19.10.2021 al d-lui. Crisan Ovidiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3506/19.10.2021 al d-lui. Popa Ciprian Alin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – substatia Hunedoara
– dosarul de inscriere nr.3498/19.10.2021 al d-lui. Floronescu Alin Marius – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3472/18.10.2021 al d-lui. Leaha Stefan- Catalin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – substatia Hunedoara
– dosarul de inscriere nr.3469/18.10.2021 al d-lui. Popa Daniel Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3465/18.10.2021 al d-lui. Moisin Botezan Alexandru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3470/18.10.2021 al d-lui. Dumitrescu Romeo – Daniel – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – substatia Orastie
– dosarul de inscriere nr.3490/19.10.2021 al d-lui. Dreptate Ioan Danut – RESPINS
– dosarul de inscriere nr.3496/19.10.2021 al d-lui. Grigore Catalin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – substatia Petrosani
– dosarul de inscriere nr.3467/18.10.2021 al d-lui. Poroh Ionut – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3496/19.10.2021 al d-lui. Dumitrescu Daniel Aurelian – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – substatia Petrosani
– dosarul de inscriere nr.3468/18.10.2021 al d-lui. Tudoran Daniel Marius – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3489/19.10.2021 al d-lui. Dusa Nicusor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3501/19.10.2021 al d-lui. Iorgoni Alin – ADMIS

Selectia a avut loc in data de 20.10.2021, ora 9.00.
Pentru departajare, in data de 25.10.2021, ora 9.00 va avea loc proba de interviu la sediul SJA Hunedoara, Loc. Deva, str. Depozitelor, nr. 3 pentru candidatii a caror dosare au fost admise si au fost depuse mai multe dosare decat posturi.

Dosarul cu nr. 3490/19.10.2021 a d-lui Dreptate Ioan Danut, a fost respins pe motiv – lipsa Aviz medical.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: : Ing. Stoicescu Claudiu– director tehnic , S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Observator sindicat: Amb. Ciuica Petrisor