Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma concursului sustinut la proba scrisa /practica si interviu din data de 28.04.2021 ora 9,00 , pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr. crt Nume/prenume Punctaj proba scrisă/practică Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 FULGA ALEXANDRU GEORGEAN 85 90 87,50 ADMIS
2 DRAGANESC ANDREEA – MARIA 75 88,66 81,83 ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

 

In conformitate cu art.19 din H.G.R. Nr.286/23.03.2011, modificata prin H.G.R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 51/06.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator de urgenta debutant, perioada nedeterminata la Statia centrala Deva- Dispecerat Medical Integrat concurs organizat in data de 28.04.2021, ora 9,00, astfel:

 1. Pentru 1(unu) post operator reg.urg.deb – Statia centrala Deva- Dispecerat Medical:
  – dosarul de inscriere cu nr.1221 / al d-lui Fulga Alexandru – Georgean – ADMIS
 2. Pentru 0.5 post operator reg. urg.deb. – Statia centrala Deva – Dispecerat Medical:
  – dosarul de inscriere cu nr.1170/14.04.2021 a d-nei Draganesc Andreea – Maria – ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

 

Rezultatele în urma examenului de promovare sustinut in data de 14.04.2021, ora10,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la funcția de ambulanțier.

Rezultatele în urma examenului de promovare sustinut in data de 14.04.2021, ora10,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la funcția de ambulanțier.

Deschide documentul aici

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul

Rezultate probei de interviu si probei practice din 09.02.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de șoferi autosanitară

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.18/29.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani, 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 03.02.2021, au fost admise 15(cinsprazece dosare).

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu nu au fost admisi la proba practica.

In urma interviului si proba practica din data de 09.02.2021 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1

Dandea Marius – Nicolae

70

100

85

ADMIS

2

Butas Tudor

51,6

94

72,8

ADMIS – Substatia Brad

3

Radulea Florin – Vasile

54,5

82

68,25

RESPINS

D-nul Butas Tudor a fost admis in urma redistibuirii, pe postul de sofer autosanitara II de la Substatia Brad, post ramas vacant in urma probei de interviú.

II. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Admis/Respins

1.

Nedea Razvan-Alexandru

35,8

RESPINS

2.

Simedrea Sorin – Nicolae

18,6

RESPINS

3

Ciocan Sorin -Ioan

ABSENT

III. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Magda Danut – Ioan

85,4

100

92,7

ADMIS

2.

Pipa Ioan – Claudiu

15,6

RESPINS

IV. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Popescu Constantin – Adrian

85,4

100

92,7

ADMIS

V. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Vlaiconi Adrian – Cristinel

88

94

91

ADMIS

2.

Dumitresu Ion- Valeriu

71,4

94

82,7

ADMIS

3

Iorgoni Cornrl – Alin

41,4

RESPINS

4

Cuciula Alin

37,5

RESPINS

5

Miron Ciprian

28,6

RESPINS

6

Liuba Simion

23,6

RESPINS

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat:
Ciuica Petrisor – lider sindicat

Rezultatul selecției de dosare în vederea ocupării unor posturi vacante de șoferi autosanitară II care a avut loc în data de 03.02.2021

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad , 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara I Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si 2(doua) posturi de soferí autosanitara II Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, selectie care a avut loc in data de 03.02.2021, ora 9.00.

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 335/01.02.2021 al dlui. Butas Tudor la Statia centrala Deva – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 344/02.02.2021 al dlui. Radulea Florin – Vasile la Statia centrala Deva – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 347/02.02.2021 al dlui. Dandea Marius – Nicolae la Statia centrala Deva – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 331/01.02.2021 al dlui Nedea Razvan – Alexandru la Substatia Brad – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 333/01.02.2021 al dlui. Simedrea Sorin – Nicolae la Substatia Brad – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 342/02.02.2021 al dlui. Ciocan Sorin – Ioan la Substatia Brad – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 334/01.02.2021 al dlui. Pipa Ioan – Claudiu la Substatia Orastie – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 343/02.02.2021 al dlui. Magda Danut – Ioan la Substatia Orastie – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 332/01.02.2021 al dlui .Popescu Constantin – Adrian la Substatia Petrosani – ADMIS

Pt. 2(doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 337/02.02.2021 al dlui. Vlaiconi Adrian – Cristinel la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 338/01.02.2021 al dlui Dumitrescu Ion – Valeriu la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 339/01.02.2021 al dlui. Miron Ciprian la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 340/01.02.2021 al dlui. Iorgoni Cornel – Alin la Suubstatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 341/01.02.2021 al dlui. Cuciula Alin la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 348/02.02.2021 al dlui. Liuba Simion la Substatia Hateg – ADMIS

Pentru departajare, in data de 09.02.2021, ora 9.00, va avea loc proba de interviu si conducere autosanitara pentru posturile vacante de sofer autosanitara.

La dosarele cu nr.331/01.02.2021 a d-lui Simedrea Sorin – Nicolae inscris pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara II la Substatia Brad si dosarul cu nr.341/01.02.2021 a d-lui Cuciula Alin inscris pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara II la Substatia Hateg, avand in vedere adeverintele medicale prezentate la dosar trebuie sa se prezinte pentru precizari medicale la medicul de intreprindere al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara – dr. Ciotlos Sinoi Lucia, Cabinetul medical – Loc. Deva, Str. Avram Iancu, bl.H3, parter, program: joi de la 14 la 19.

Bibliografie interviu :

1.Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;

2.Curs prim ajutor (site MS)

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina 
manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu
dir.tehnic, SJA HD

Ing. Tici Emil
sef serv Miscare si exploatare auto

Secretar:

Ec. Nita Angela
birou R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat :

Ciuica Petrisor
lider sindicat

Rezultatele examenului de promovare în functia de asistent medical PL

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 27.01.2021, in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL , rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj promovat/nepromovat
1 COSMELEATA ANCA – MARIA 84 PROMOVAT
2 BUJU GABRIEL – ALIN 78 PROMOVAT
       
  Manager general   Birou RUNOS
  Dr. Filimon Valeria   Ec. Nita Angela

Rezultatul examenului de promovare în functia de operator registrator de urgență

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 27.01.2021, in vederea promovarii de la functia de operator registrator de urgenta debutant la functia de operato registrator de urgenta, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj promovat/nepromovat
1 SABAU LIVIU – FLORIN   PROMOVAT
       
       
  Manager general   Birou RUNOS
  Dr. Filimon Valeria   Ec. Nita Angela

Rezultatele în urma interviului pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant – Substatia Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 14/13.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, avand in vedere ca in urma selectiei, care a avut loc in data de 18.01.2021, ora 9.00, au fost admise doua dosare.

In urma interviului pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

98

ADMIS

2.

STEFANESCU FLORIN – SORIN

ABSENT

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general – SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu –director tehnic – S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – inginer mec. II – sef serv. cu deleg,- Serv. Misc. si Exploat. Auto – S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S. – SJA HD

Observator sindicat:
Ciuica Petrisor – líder sindicat

Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru ocupare a postului vacant de inginer mecanic debutant – Substația Hunedoara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.14/13.01.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a postului vacant de inginer mecanic debutantServiciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 18.01.2021, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr. 141/14.01.2021 al d-lui Stefanescu Florin – Sorin – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 148/15.01.2021 al d-lui Nan Flavius – Iustian – ADMIS

Pentru departajare, in data de 21.01.2021, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de inginer mecanic debutant – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – inginer II sef serv. cu deleg. – Serv. miscare si Exploatare Auto, SJA Hunedoara

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Observator sindicat:
Ciuica Petrisor – líder sindical

Rezultatul selecției de dosare din 25.11.2020 pentru ocuparea unui post vacant de economist IA

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a pentru postul temporar vacant de economist IA – Compartiment Statistica si Informatica, Statia centrala Deva, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 25.11.2020, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr. 3814 / 20.11.2020 al dnei. Bode Ioana Alina ADMIS

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ec. Bodrean Adrian –director economic S.J.A. HD

Ec. Stinga Mirela – economist IA, S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.