Anunt rezultate examen promovare soferi autosanitaraI

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA
Nr. Inreg. 4047/15.11.2022

ANUNT

In urma examenului de promovare sustinut la proba scrisa din data de 15.11.2022, ora 09,00 , pentru
ocuparea a 3 posturi de sofer autosanitara I la Substatia Hunedoara, Calan si Hateg, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr.crt.                      Nume/Prenume                          Punctaj proba scrisa                      Promovat/Nepromovat
1 Oancea Virgil – Calin                                                         95                                                         Promovat
2 Lasconi Ovidiu – Marian                                                  95                                                         Promovat
3 Stanesc Petru                                                                     95                                                         Promovat

Manager General,                                                                                                Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                                           Ec. Nita Angela

anunt rezultate examen promovare asistenti medicali la Statia centrala Deva si Substatia Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In urma examenului sustinut in data de 31.08.2022, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea
promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL la Statia
centrala Deva si Substatia Calan, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt.                                Nume/Prenume                         Punctaj proba scrisa                       Promovat/Nepromovat
1 RADONI ADINA – GIANINA                                                 90                                                         PROMOVAT
2 LUPULESCU ROBERT TIBERIU VALENTIN                  95                                                          PROMOVAT

Manager General,                                                                                                     Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                                               Ec. Nita Angela

anunt rezultate examen promovare sofer autosanitara I – Substatia Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In urma examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 31.08.2022, ora 12,00 , pentru
ocuparea a 1 post de sofer autosanitara I la Substatia Calan, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt. Nume/Prenume        Punctaj proba scrisa            Promovat/Nepromovat
1 OLTEAN IOAN                          87,50                                         Promovat

Manager General,                                                                     Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                 Ec. Nita Angela

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post de operator registrator de urgenta debutant

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

 

                                                                                       ANUNT

       

                   In urma interviului sustinut in data de 27.07.2022, ora 9.00, la concursul pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant, perioada nedeterminata de operator  registrator de urgenta  debutant la  Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

 

  

Nr. crt. Dosarul de inscriere Statie Punctaj proba scrisa/practica Punctaj Interviu Total

Punctaj

 

Admis/Respins
1 Dosarul nr. 2415/05.07.2022 Deva 75.69 88.8 82.25 ADMIS

  

  Manager General,                           Birou RUNOS,                    
  Dr. Filimon Valeria     Ec. Tatomir Dorina                    
                                    

Rezultate- proba scrisa si practica la concursul pentru ocuparea unui post de operator registrator de urgenta debutant

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

                                                                                       ANUNT

       

                   In urma concursului sustinut in data de 25.07.2022, ora 9.00, la proba scrisa/practica pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant, perioada nedeterminata de operator  registrator de urgenta  debutant la  Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

  

Nr. crt. Dosarul de inscriere. Statie Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Total

Punctaj

 

Admis/Respins
1 Dosarul nr. 2415/05.07.2022 Deva 85 66.37 75.69 ADMIS
2  Dosarul nr. 2545/14.07.2022 Deva 60 25.95 42.98 RESPINS
3 Dosar nr. 2561/15.07.2022 Deva 30 RESPINS

 

             Candidatii care au  obtinut  minim 50 de puncte  si au fost declarati admisi la proba scrisa/practica  pot participa la interviul care va avea loc in data de 27.07.2022 ora 9.00 .

 

 

 

  Manager General,                           Birou RUNOS,                    
  Dr. Filimon Valeria     Ec. Tatomir Dorina                    
                                    

 

Anunt rezultate concurs ocupare 0.5 post operator reg. de urg. Deva

 

ANUNT

 

In urma concursului sustinut in data de 20.07.2022, ora 9.00, pentru ocuparea  ½ post vacant de operator registrator de urgenta debutant  la Statia centrala  Deva – Dispecerat Medical Integrat rezultatele sunt urmatoarele:

 

Nr. crt Numar de dosar Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Interviu Punctaj final ADMIS/RESPINS
1 Nr.2471/11.07.2022 65 88.33 79.33 78 ADMIS
2 Nr2500/12.07.2022 ABSENT

 

                  Manager general,                                                     Birou Runos,

              Dr. Filimon Valeria –Cristina                                Ec. Tatomir Dorina

Anunt rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post de economist gradul I -Birou RUNOS

Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 2573  din­­­­­­­­­­­­  18.07.2022

  

                                                   ANUNT

                         In urma interviului sustinut in data de 18.07.2022, ora 9.00, la concursul pentru ocuparea a 1(unu) post temporar vacant de economist gradul I la Statia centrala Deva  – birou RUNOS, rezultatele sunt:

 

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba   scrisa/practica Interviu Punctaj final ADMIS/RESPINS
1 TATOMIR DORINA 82.5 91.66 87.08 ADMIS

 

Manager general,                                                                         Birou Runos

Dr. Filimon Valeria                                                                  Ec. Nita Angela

Anunt rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant statia centrala Deva si unui post vacant de asistent medical debutant Substatia Petrosani

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

Nr.2558/15.07.2022

                                                                        ANUNT

  

In urma probei practice  si interviu  la concursul  sustinut in data de 15.07.2022, ora 8.00,   pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant, perioada nedeterminata de asistent medical debutant PL– substatia Petrosani, si 1(unu) post vacant,  perioada nedeterminata de asistent medical debutant PL  – Statia centrala Deva rezultatele finale sunt:

 

Nr.crt Nume si prenume Statie/Substatie Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Punctaj Final  ADMIS/ RESPINS
1 Lupulescu  Robert Tiberiu Valentin Deva 75 80 87.66 82.58 ADMIS
2 Anghel Cosmin-Ilie Petrosani 75 70 77.33 74.91 ADMIS

 

Manager General,                                                                       Intocmit,

Dr. Filimon Valeria-Cristina                                                      Ec. Tatomir Dorina

Rezultate proba scrisa /practica la concursul pentru ocuparea unui post de economist gradul I-Birou RUNOS

Nr.2551/14.07.2022

 

                                                                                  ANUNT

      

                   In urma concursului sustinut in data de 14.07.2022, ora 12.00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 1(unu) post temporar vacant de economist gradul I la Statia centrala Deva,  – birou RUNOS, rezultatele sunt:

 

   

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba   scrisa Proba practica Punctaj total ADMIS/RESPINS
1 TATOMIR DORINA 75 90 82.5 ADMIS
2 STURZA ANAMARIA 46.66   RESPINS
           

Manager general,                                                                        Birou Runos

Dr. Filimon Valeria                                                                   Ec Nita Angela

 

 

anunt rezultate selectie dosare concurs 1/2 post operator reg.urg.deb. -statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art.19 din Hotararea de Guvern nr.286/23.03.2011, modificata
si completata prin HGR nr. 1027/2014, comisia de concurs constituita in vederea
organizarii concursului de ocupare a 1 /2 post vacant de operator registrator
de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical Integrat din data de 20.07.2022
ora 09,00, a procedat azi 14.07.2022 ora 9,00 la verificarea dosarelor si constata indeplinirea
conditiilor necesare de participare la concurs a urmatorilor candidati:

Nr. Crt.           Numar de dosar                        ADMIS/RESPINS
1                       2471/11.07.2022                             ADMIS
2                      2500/12.07.2022                           ADMIS

Manager General Interimar,                                                      Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                     Ec. Nita Angela