Anunt rezultate examen promovare soferi autosanitaraI

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA
Nr. Inreg. 4047/15.11.2022

ANUNT

In urma examenului de promovare sustinut la proba scrisa din data de 15.11.2022, ora 09,00 , pentru
ocuparea a 3 posturi de sofer autosanitara I la Substatia Hunedoara, Calan si Hateg, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr.crt.                      Nume/Prenume                          Punctaj proba scrisa                      Promovat/Nepromovat
1 Oancea Virgil – Calin                                                         95                                                         Promovat
2 Lasconi Ovidiu – Marian                                                  95                                                         Promovat
3 Stanesc Petru                                                                     95                                                         Promovat

Manager General,                                                                                                Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                                           Ec. Nita Angela

Anunt promovare examen sofer autosanitara I

Nr___3772__/_31.10.2022_

 

 

                                                                                                                                          ANUNT

 

         SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr.3, conform H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen in data de 15.11.2022, ora 09,00, pentru promovarea a 3(trei) soferi autosanitara II la functia de sofer autosanitara I de la substatiile Hunedoara, Calan si Hateg.

 

          Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara II in sofer autosanitara I:

– diploma de bacalaureat

– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C

– diploma de absolvire a cursului de ambulantier

– 3 ani vechime ca sofer autosanitara II

– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani

 

 

      Examenul se va desfasura in data de  15.11.2022 , la ora 09,00, din urmatoarea bibliografie de examen:

 

  1.  1.   “ Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare”
  2. „ Curs de prim ajutor – capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului

–  capitolul 5  – Mobilizarea victimelor

–  capitolul 8 – RCP (resuscitare cardio – pulmonara) si circulatia

  1. „Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”

Examenul va consta in completarea unui chestionar de circulatie si completarea unui chestionar medical a cate 10 intrebari, ce va fi stabilit de comisia de examinare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Examenul se va organiza la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara din loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3.

 

 

                    Manager General,                                                                                                                                       Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina                                                                                                                                    Ec. Nita Angela

 

anunt rezultate examen promovare asistenti medicali la Statia centrala Deva si Substatia Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In urma examenului sustinut in data de 31.08.2022, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea
promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL la Statia
centrala Deva si Substatia Calan, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt.                                Nume/Prenume                         Punctaj proba scrisa                       Promovat/Nepromovat
1 RADONI ADINA – GIANINA                                                 90                                                         PROMOVAT
2 LUPULESCU ROBERT TIBERIU VALENTIN                  95                                                          PROMOVAT

Manager General,                                                                                                     Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                                               Ec. Nita Angela

anunt rezultate examen promovare sofer autosanitara I – Substatia Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In urma examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 31.08.2022, ora 12,00 , pentru
ocuparea a 1 post de sofer autosanitara I la Substatia Calan, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt. Nume/Prenume        Punctaj proba scrisa            Promovat/Nepromovat
1 OLTEAN IOAN                          87,50                                         Promovat

Manager General,                                                                     Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                 Ec. Nita Angela

anunt promovare sofer autosanitara I

 

                                                                                                                                                                 ANUNT

 

 

 

         SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr.3, conform H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen in data de 31.08.2022, ora 12,00, pentru promovarea unui sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I – Substatia Calan.

 

          Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara II in sofer autosanitara I:

– diploma de bacalaureat

– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C

– diploma de absolvire a cursului de ambulantier

– 3 ani vechime ca sofer autosanitara II

– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani

 

 

      Examenul se va desfasura in data de 31.08.2022, la ora 12,00, din urmatoarea bibliografie de examen:

  1.  1.   “ Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare”
  2. „ Curs de prim ajutor – capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului

–  capitolul 5  – Mobilizarea victimelor

–  capitolul 8 – RCP (resuscitare cardio – pulmonara) si circulatia

  1. „Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”

Examenul va consta in completarea unui chestionar de circulatie si completarea unui chestionar medical a cate 10 intrebari, ce va fi stabilit de comisia de examinare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Examenul se va organiza la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara din loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3.

 

 

    Manager General,                           Director Economic                       Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ec. Bodrean Adrian                       Ec. Nita Angela

 

anunt promovare asistenti medicali

Nr___________/_____________

 

 

 

                                                                                                                                ANUNT

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 31.08.2022, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti PL – substatia Calan si Statia Centrala Deva,  la implinirea a sase luni de activitate:

 

 

Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala

– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”

 

Bibliografía:

  1. “ Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta”

 

 

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 10 intrebari notate fiecare cu 10 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

 

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

 

 

 

    Manager General,                           Director Economic                        Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ec. Bodrean Adrian                          Ec. Nita Angela

 

 

 

 

 

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post de operator registrator de urgenta debutant

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

 

                                                                                       ANUNT

       

                   In urma interviului sustinut in data de 27.07.2022, ora 9.00, la concursul pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant, perioada nedeterminata de operator  registrator de urgenta  debutant la  Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

 

  

Nr. crt. Dosarul de inscriere Statie Punctaj proba scrisa/practica Punctaj Interviu Total

Punctaj

 

Admis/Respins
1 Dosarul nr. 2415/05.07.2022 Deva 75.69 88.8 82.25 ADMIS

  

  Manager General,                           Birou RUNOS,                    
  Dr. Filimon Valeria     Ec. Tatomir Dorina                    
                                    

Rezultate- proba scrisa si practica la concursul pentru ocuparea unui post de operator registrator de urgenta debutant

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

                                                                                       ANUNT

       

                   In urma concursului sustinut in data de 25.07.2022, ora 9.00, la proba scrisa/practica pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant, perioada nedeterminata de operator  registrator de urgenta  debutant la  Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

  

Nr. crt. Dosarul de inscriere. Statie Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Total

Punctaj

 

Admis/Respins
1 Dosarul nr. 2415/05.07.2022 Deva 85 66.37 75.69 ADMIS
2  Dosarul nr. 2545/14.07.2022 Deva 60 25.95 42.98 RESPINS
3 Dosar nr. 2561/15.07.2022 Deva 30 RESPINS

 

             Candidatii care au  obtinut  minim 50 de puncte  si au fost declarati admisi la proba scrisa/practica  pot participa la interviul care va avea loc in data de 27.07.2022 ora 9.00 .

 

 

 

  Manager General,                           Birou RUNOS,                    
  Dr. Filimon Valeria     Ec. Tatomir Dorina                    
                                    

 

Anunt rezultate concurs ocupare 0.5 post operator reg. de urg. Deva

 

ANUNT

 

In urma concursului sustinut in data de 20.07.2022, ora 9.00, pentru ocuparea  ½ post vacant de operator registrator de urgenta debutant  la Statia centrala  Deva – Dispecerat Medical Integrat rezultatele sunt urmatoarele:

 

Nr. crt Numar de dosar Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Interviu Punctaj final ADMIS/RESPINS
1 Nr.2471/11.07.2022 65 88.33 79.33 78 ADMIS
2 Nr2500/12.07.2022 ABSENT

 

                  Manager general,                                                     Birou Runos,

              Dr. Filimon Valeria –Cristina                                Ec. Tatomir Dorina