Anunt rezultate examen post asistent medical debutant PL

 

 

 

ANUNT

      

 

 

                   In urma concursului sustinut in data de 29.03.2022, ora 9,00, la proba scrisa/practica si interviu pentru ocuparea a 1 (unu ) post temporar vacant, perioada determinata de asistent medical debutant PL la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, rezultatele sunt:

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele Statie/ Substatie Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Total

Punctaj

Admis/Respins
1 Lupulescu Robert – Tiberiu – Valentin Deva 75 78,33 85 80,84 ADMIS

 

 

 

 

Manager General,

Dr. Filimon Valeria Cristina                                                      Birou RUNOS,                

Ec. Nita Angela                    

 

 

 

 

 

 

 

Anunt promovare

Nr____527_______/___17.02.2022__________

 

ANUNT

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 03.03.2022, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL ( 2 posturi) la Statia centrala Deva, la implinirea a sase luni de activitate si in functia de operator registrator de urgenta principal (1 post) la  Dispecerat medical integrat – Statia centrala Deva.

        

Pentru a putea participa la examenul de promovare, pentru functia de asistent medical PL, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– diploma de scoala sanitara postliceala;

– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”;

– sa fie propus de catre seful ierarhic pentru promovare, in baza referatului de evaluare.

 

   Bibliografía:

 1. “ Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta

 

Pentru a putea participa la examenul de promovare, pentru functia de op.reg.urg.principal, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • diploma de studii medii;
 • curs organizat conform Ordinului M.S.;
 • 4 ani vechime in specialitate;
 • un an vechime in cadrul serviciilor de ambulanta;
 • sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale

individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani;

 • sa fie propus de catre seful ierarhic pentru promovare, in baza referatului de

evaluare.

                Bibliografía:

 1. Legea nr.95/2006 – Capitolul IV
 2. M.S. nr. 1092/2006
 3. M.S. nr. 2021/2008
 4. Curs de prim ajutor (site MS)

   

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise/test grila stabilita de comisia de examinare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS, telefon: 0254221550

 

    Manager General,                           Director Economic                        Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ec. Bodrean Adrian                          Ec. Nita Angela

anunt rezultate selectie dosare as. med. – Calan

ANUNT

 

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 250/07.12.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatorului post vacant temporar:

 

 • 1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Calan

 

Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist debutant PL la Substatia Calan, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, s-au inscris urmatorii:

– dosarul de inscriere nr. 4016/08.12.2021  al d-nei Radoni Gianina – Adina  – ADMIS

dosarul de inscriere nr.4075/09.12.2021 al d-rei Vlaicomi Ioana – Cristina – ADMIS

dosarul de inscriere nr.4076/09.12.2021 al d-lui Tauresc Ioan – Rafael – ADMIS

Pentru departajare, in data de 14.12.2021, ora 12,00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist debutant PL  –  Substatia Calan, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise trei dosare.

Bibliografie interviu :

1.Vademecum de urgente medico – chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs.;

 

                        Presedinte:  Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:    Dr. Dumitrescu Calin    –  medic M.G. – S.J.A. HD

As. Illes Georgeta  – asistent sef interimar – S.J.A HD

Secretar:    Ec. Nita Angela  – birou  R.U.N.O.S.

Observator sindicat :  Ciuica Petrisor – lider sindicat

 

Anunt rezultate interviu pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical debutant PL la Statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.231/10.11.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical debutant generalist PL la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei din data de 15.11.2021 au fost admise sase dosare.
In urma interviului din data de 18.11.2021, ora 09,00 sustinut de candidati pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical debutant generalist PL la Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.  Nume/Prenume Punctaj interviu   Admis/Respins
1 LUPULESCU ROBERT TIBERIU – VALENTIN 89 ADMIS
2 MURARI CODRUTA -LUCIA 83 ADMIS
3 RADONI GIANINA -ADINA 82 RESPINS
4 TONA CLAUDIU – SERGIU 71 RESPINS
5 LAPUGEAN LUMINITA 55 RESPINS
6 TAURESC IOAN – RAFAEL ABSENT ABSENT

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat : Ciuica Petrisor – lider sindicat


Rezultatul selecței din 15.11.2021, ora 9.00, a dosarelor depuse pentru cele doua posturi temporar vacnte de asistent medical debutant generalist

Antet

ANUNT

              In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.231/10.11.2021, a procedat la selectia dosarelor depuse pentru cele doua posturi temporar vacnte de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, iar in urma selectiei au fost admise sase dosare, selectia de dosare a avut loc in data de 15.11.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. TONA CLAUDIU – SERGIU   ADMIS
2. LUPULESC ROBERT – TIBERIU – VALENTIN ADMIS
3. MURARI CODRUTA – LUCIA ADMIS
4. TAURESC IOAN – RAFAEL ADMIS
5. RADONI GEANINA – ADINA ADMIS
6. LAPUGEAN LUMINITA ADMIS

Avand in vedere ca in urma selectiei de dosare au fost admise sase dosare se va organiza proba de interviu in data de 18.11.2021, ora 09,00.

Membrii comisiei de selectie dosare:
Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent sef int., S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat: Ciuica Petrisor – lider sindicat


Rezultatul selecției dosarului depus pentru ½ post de operator registrator de urgenta debutant

Antet

ANUNT

                In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.232/10.11.2021, a procedat la selectia dosarului depus pentru ½ post de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat, iar in urma selectiei dosarul a fost admis, selectia a avut loc azi 15.11.2021, ora 12.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. GHERMAN OVIDIU – FLORIN   ADMIS

Membrii comisiei de selectie dosare:
Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat : Ciuica Petrisor – lider sindicat


Selectie de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, 1/2 post temporar vacant de operator registrator de urgenta debutant

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a 1/2 post temporar vacant:

 • 1/2 post temporar vacant de operator registrator de urgenta debutant – Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 12.11.2021, ora 13.00), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­15.11.2021, ora 12.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 16.11.2021.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Principalele cerinte ale postului de operator registrator de urgenta debutant stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de studii medii

– certificat de radiotelefonist sau telefonist

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului temporar vacant sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 si 4 la prezenta metodologie;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului respectiv certificat de radiotelefonist sau telephonist;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 eliberat de ITM, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– certificate de integritate comportamentala;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la concurs in vederea ocuparii postului de operator registrator de urgenta debutant, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de operator registrator de urgenta debutant la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


CERERE pentru înscriere la selecția dosarelor

DECLARAȚIE pe propria răspundere privind antecedentele penale