Rezultatele examenului de promovare în functia de asistent medical PL

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 27.01.2021, in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL , rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj promovat/nepromovat
1 COSMELEATA ANCA – MARIA 84 PROMOVAT
2 BUJU GABRIEL – ALIN 78 PROMOVAT
       
  Manager general   Birou RUNOS
  Dr. Filimon Valeria   Ec. Nita Angela

Examen pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 27.01.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a doi asistenti medicali generalisti debutanti PL la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala
– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”

Bibliografía:

 1. Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta”

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 10 intrebari notate fiecare cu 10 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
 Ec. Nita Angela

Rezultatul interviurilor din 23.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.186/16.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi:
1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si
2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant- Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat,

avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 18.11.2020, au fost admise doua dosare pentru postul temporar vacant de asistent medical la Substatia Petrosani iar pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant au fost admise patru dosare. Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant nu s-a organizat interviu fiind admisi ambii candidati.

In urma interviului din data de 23.11.2020, ora 9,00 pentru ocuparea
1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si
2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva
, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Manciu Maria

79

Admis

2.

Almajan Vasile

45

Respins

II. 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Cosmeleata Anca – Maria

91

Admis

2.

Hategan Lidia – Flavia

83

Admis

3.

Ceuca Maria – Estera

75

Respins

4.

Tucan AnaMaria

70

Respins

III. 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Admis/Respins

1.

Somlea Monica – Lavinia

Admis

2.

Buju Gabriel – Alin

Admis

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
As. Sana Margareta – asistent sef, S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – as. med.pr.S, S.J.A. HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Rezultatele selecției de dosare pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 186/16.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatoarelor posturi vacante temporar:

1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat Substatia Petrosani;

2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara ;

2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist la Substatia Petrosani, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, s-au inscris urmatorii:

dosarul de inscriere nr. 3718/16.11.2020 al d-lui. Almajanu VasileADMIS

– dosarul de inscriere nr. 3714/16.11.2020 a d-nei Manciu MariaADMIS

Pentru departajare, in data de 23.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist PL – Substatia Petrosani, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise cele doua dosare.

Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara, s-au inscris urmatorii::

 • dosarul de inscriere nr. 3719/16.11.2020 al dlui. Buju Gabriel – AlinADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3751/17.11.2020 a dnei. Somlea Monica – Lavinia ADMIS

Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, s-au inscris urmatorii:

dosarul de inscriere nr. 3711/16.11.2020 a dnei Ceuca MariaADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3724/16.11.2020 a dnei Hategan Lidia- FlaviaADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3725/16.11.2020 a dnei Cosmeleata Anca – Maria – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3727/16.11.2020 a dnei Tucan Ana MariaADMIS

Pentru departajare, in data de 23.11.2020, ora 11.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise cele patru dosare.

Bibliografie interviu :

1.Vademecum de urgente medico – chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs.;

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
As. Sana Margareta – asistent sef – S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S – S.J.A HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Selecție pentru ocuparea pe perioadă determinată, a 3 posturi de asistent medical generalist la Stația centrală Deva și Substațiile Hunedoara și Petroșani

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi temporar vacante:

 • 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva

 • 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Substatia Hunedoara

 • 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Substatia Petrosani

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 17.11.2020, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­18.11.2020. ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 19.11.2020.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:

Vademecum de urgente medico-chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs. ( cartea se gaseste la sediul institutiei)

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

Asistent medical generalist debutant:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare

– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”

Asistent medical generalist:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare

– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”

– minim 6 luni vechime in specialitate

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr.2 și 4 ;

– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru si aviz anual insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistentii medicali) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe, extras Revisal dupa ianuarie 2011, care atestă vechimea în muncă –în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Descarcă aici anexele pentru înscrierea la concurs

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ref. sp. Iaru Ruxandra

Rezultatul concursului pentru un post de asistent medical generalist la substatia Hateg

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.144/15.09.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical generalist la substatia Hateg, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare, care a avut loc in data de 21.09.2020, ora 9.00.

In urma interviului pentru ocuparea (1) unui post de asistent medical generalist la substatia Hateg, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. crt Nume/prenume Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1.

Dobrean Cristina

89.66

Admis
2.

Manciu Maria

71.33

Respins

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD

Secretar: Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Rezultatul selecției de dosare pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA
Strada Depozitelor 3, Deva, Hunedoara, 33017
Tel/Fax 0254.221550
e-mail: ambhddeva@upcbiz.ro

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.145/15.09.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva;1 (un) post vacant de asistent medical generalist – Substatia Hateg; 1 (un) post vacant de asistent medical generalist – Substatia Brad, selectie care a avut loc in data de 17.09.2020, ora 9.00.

 • dosarul de inscriere nr.2886/1.09.2020 al dnei. Oancea Anca Terezia la Statia centrala Deva – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr.2898/16.09.2020 al dnei. Rus Violeta Mariana la substatia Brad – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr.2900/16.09.2020 al dnei. Dobrean Cristina la substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr.2903/16.09.2020 al dnei. Manciu Maria la substatia Hateg – ADMIS

Pentru departajare, in data de 21.09.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist la substatia Hateg, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD

Secretar: Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNOR POSTURI VACANTE – asistent medical generalist

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA
Strada Depozitelor 3, Deva, Hunedoara, 33017
Tel/Fax 0254.221550
e-mail: ambhddeva@upcbiz.ro

ANUNT ORGANIZARE CONCURS
ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNOR POSTURI VACANTE

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante sau temporar vacante:

 • 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva
 • 1 (un) post vacant de asistent medical generalist – Substatia Hateg
 • 1 (un) post vacant de asistent medical generalist – Substatia Brad

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 16.09.2020, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.

Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­17.09.2020. ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.

Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 18.09.2020.

In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Principalele cerinte ale postului de asistent medical generalist stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau diploma de studii superioare
– indeplinirea conditiei de specialitate “asistent medical generalist”
– minim 6 luni vechime in specialitate
– au prioritate la incadrare candidatii care au vechime ca voluntar sau au prestat activitate in cadrul S.A.J. Hunedoara

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:

cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 1, 2 și 5 la prezenta metodologie;

copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, certificat de membru si aviz anual insotit de adeverinta pentru participare la concurs, eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R (pentru asistentii medicali) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,

copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)

( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);

curriculum vitae, model comun european;

declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului de asistent medical, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de asistent medical generalist la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou
Ec. Bodrean Adrian

R.U.N.O.S.,
 Ref. sp. Iaru Ruxandra

ANEXELE DE ÎNSCRIERE