Anunt promovare sofer autosanitara I

Nr__548__/21.02.2022

 

 

 

ANUNT

 

 

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in data de 07.03.2022, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3,  examen de  promovare in functia de Sofer autosanitara I (1 post) la Statia centrala Deva.

 

Pentru a putea participa la examenul de promovare, pentru functia de sofer autosanitara I candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul sau treapta profesionala din care promoveaza
  • trebuie sa fi obtinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani
  • sa fie propus de catre seful ierarhic pentru promovare, in baza referatului de evaluare.

 

            

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise/ test grila stabilita de comisia de examinare. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

 

          

                    Bibliografía:

  1. Ordin M.S. 2011/2007 – privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca – Ordin comun al M.S.P. si MIRA;
  2. Ordin M.S. nr.2021/2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale TITLULUI IV – „Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat” din Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii;
  3. Curs de prim ajutor ( numai capitolele 2,5,8);
  4. Codul rutier – O.U.G.195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice, actualizata.

 

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS, telefon: 0254221550.

 

 

    Manager General,                           Director Economic                        Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ec. Bodrean Adrian                          Ec. Nita Angela

Posted in ANUNȚURI, TOATE CATEGORIILE.