anunt promovare sofer autosanitara I

 

                                                                                                                                                                 ANUNT

 

 

 

         SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr.3, conform H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen in data de 31.08.2022, ora 12,00, pentru promovarea unui sofer autosanitara II la functia de sofer autosanitara I – Substatia Calan.

 

          Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara II in sofer autosanitara I:

– diploma de bacalaureat

– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C

– diploma de absolvire a cursului de ambulantier

– 3 ani vechime ca sofer autosanitara II

– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani

 

 

      Examenul se va desfasura in data de 31.08.2022, la ora 12,00, din urmatoarea bibliografie de examen:

  1.  1.   “ Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare”
  2. „ Curs de prim ajutor – capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului

–  capitolul 5  – Mobilizarea victimelor

–  capitolul 8 – RCP (resuscitare cardio – pulmonara) si circulatia

  1. „Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”

Examenul va consta in completarea unui chestionar de circulatie si completarea unui chestionar medical a cate 10 intrebari, ce va fi stabilit de comisia de examinare.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Examenul se va organiza la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara din loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3.

 

 

    Manager General,                           Director Economic                       Birou R.U.N.O.S.,

Dr. Filimon Valeria Cristina               Ec. Bodrean Adrian                       Ec. Nita Angela

 

Posted in TOATE CATEGORIILE.