anunt rezultate examen promovare sofer autosanitara I – Substatia Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In urma examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 31.08.2022, ora 12,00 , pentru
ocuparea a 1 post de sofer autosanitara I la Substatia Calan, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt. Nume/Prenume        Punctaj proba scrisa            Promovat/Nepromovat
1 OLTEAN IOAN                          87,50                                         Promovat

Manager General,                                                                     Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                 Ec. Nita Angela

Posted in ANUNȚURI, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.