Rezultatele selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea unui (1) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva și unul (1) la substația Brad

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare al 1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva si 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad , selectie care a avut loc in data de 11.11.2020, ora 9.00.

Pt. postul de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva:

  • dosarul de inscriere nr. 3635/09.11.2020 al dlui. Cornea Nicolae la Statia centrala Deva ADMIS

  • dosarul de inscriere nr. 3663/10.11.2020 al dlui. Suciu Gabriel la Statia centrala Deva ADMIS

Pentru departajare, in data de 16.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de sofer autosanitara I – Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

⇒ Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad:

  • dosarul de inscriere nr. 3629 /09.11.2020 al dlui. Circo Cristian Sorin la Substatia Brad ADMIS

  • dosarul de inscriere nr. 3658 /10.11.2020 al dlui. Ciocan Sorin Ioan la Substatia Brad ADMIS

Pentru departajare, in data de 16.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de sofer autosanitara II – Substatia Brad, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Dosare respinse ( lipsa documente si cerinte solicitate conform legii ):

  • dosarul de inscriere nr. 3647/10.11.2020 al dlui Miron Ciprian RESPINS

  • dosarul de inscriere nr. 3662/10.11.2020 al dlui Pietricele Adrian Corin RESPINS

  • dosarul de inscriere nr. 3646 /10.11.2020 al dlui. Giurca Danut RESPINS

Bibliografie interviu :

  1. Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;
  2. Curs prim ajutor (site MS)

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD
Tehn. Casalean Calin – tehnician S.J.A HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

 

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.