Declarații de avere și de interese 2022

Declarații de avere

 1. Declaratia de avere Bodrean I. Adrian – Director economic
 2. Declaratia de avere BODE I. IOANA-ALINA – Director economic (la 30 zile de la numire)
 3. Declaratia de avere Filimon D. Valeria Cristina – Director medical
 4. Declaratia de avere ILLES G. GEORGETA-GABRIELA – Asistent sef
 5. Declaratia de avere Tici G. Emil Florin – sef serviciu
 6. Declaratia de avere Stoicescu G. Claudiu – Director tehnic

Declarații de interese

 1. Declaratia de interese Bodrean I. Adrian – Director economic
 2. Declaratia de interese BODE I. IOANA-ALINA – Director economic (la 30 de zile de la numire)
 3. Declaratia de interese Filimon D. Valeria Cristina – Director medical
 4. Declaratia de interese ILLES G. GEORGETA-GABRIELA – Asistent sef
 5. Declaratia de interese Stoicescu G. Claudiu – Director tehnic
 6. Declaratia de interese Tici G. Emil Florin – Sef serviciu

Rezultatul selecței din 15.11.2021, ora 9.00, a dosarelor depuse pentru cele doua posturi temporar vacnte de asistent medical debutant generalist

Antet

ANUNT

              In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.231/10.11.2021, a procedat la selectia dosarelor depuse pentru cele doua posturi temporar vacnte de asistent medical debutant generalist la Statia centrala Deva, iar in urma selectiei au fost admise sase dosare, selectia de dosare a avut loc in data de 15.11.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. TONA CLAUDIU – SERGIU   ADMIS
2. LUPULESC ROBERT – TIBERIU – VALENTIN ADMIS
3. MURARI CODRUTA – LUCIA ADMIS
4. TAURESC IOAN – RAFAEL ADMIS
5. RADONI GEANINA – ADINA ADMIS
6. LAPUGEAN LUMINITA ADMIS

Avand in vedere ca in urma selectiei de dosare au fost admise sase dosare se va organiza proba de interviu in data de 18.11.2021, ora 09,00.

Membrii comisiei de selectie dosare:
Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent sef int., S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat: Ciuica Petrisor – lider sindicat