Rezultatele concursului sustinut in data 06/09.07.2021 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de asistent medical PL

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data 06/09.07.2021 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de asistent medical PL la statia Brad, Hateg si Orastie, rezultatele finale au fost urmatoarele:

urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins
1 Rus Violeta 85 77 86 83,5 ADMIS
2 Dobrean Cristina 100 83 95 93,25 ADMIS
3 Pop Adelina 35 0 0 nevalidat RESPINS
4 Alexa Monica 90 83 91 88,75 ADMIS

Manager general
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS
Ref. Sarb Doina


Rezultatul concursului sustinut in data 06/09.07.2021 pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant de ingrijitoare ( curatenie )

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data 06/09.07.2021 pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant de ingrijitoare ( curatenie ) la statia centrala Deva, rezultatele finale sunt urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa si practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins
1 Pleter Ioana Cristina 85 92,33 88,66 ADMIS
2 Mihaila Elena Mihaela 52,5 absent nevalidat RESPINS

Manager general
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS
Ref. Sarb Doina


Rezultatele la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 7(sapte ) posturi vacante de soferi autosanitara

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 07.07.2021, ora 9,00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 7(sapte ) posturi vacante de soferi autosanitara la Statia centrala Deva (1 post de sofer autos.I) , Substatia Hateg (2 posturi de sofer autos.II), Substatia Brad (2 posturi de sofer autos.II), Substatia Orastie(1 post de sofer autos.II), Substatia Petrosani (1 post de sofer autos.I), rezultatele sunt:

Nr.
crt.

Numele
si prenumele

Statie/
Substatie

Punctaj
proba scrisa

Punctaj
proba practica

Punctaj
final

Admis/Respins

1

BRADEAN MARIN

Brad

82

88

85

Admis

2

CIRCO CRISTIAN –
SORIN

Brad

98

100

99

Admis

3

DUMITRESCU
DANIEL- AURELIAN

Hateg

54

91

72,5

Admis

4

DUMITRESCU ION –
VALERIU

Hateg

96

100

98

Admis

5

DREPTATE IOAN –
DANUT

Orastie

76

91

83,5

Admis

6

DUSA NICUSOR

Hateg

48

Respins

7

GALATI DANIEL

Orastie

82

100

91

Admis

8

GHIORGHIES MIHAI
– ALEXANDRU

Petrosani

64

85

74,5

Admis

9

MARC COSMIN —
ANTON

Orastie

70

94

82

Admis

10

MIHET CALIN –
GHEORGHE

Brad

72

85

78,5

Admis

11

MIRON CIPRIAN

Hateg

66

91

78,5

Admis

12

MOISIN – BOTEZAN
ALEXANDRU

Hateg

54

88

71

Admis

13

OPREA ROMAN –
LAUREAN

Brad

92

100

96

Admis

14

POPA DANIEL –
IOAN

Orastie

78

94

86

Admis

15

SPAFIU VASILE –
SORINEL

Petrosani

90

100

95

Admis

16

STANCULESC CALIN
– PETRU

Hateg

76

100

88

Admis

17

SUCIU GABRIEL

Deva

92

100

96

Admis

18

SUTEU MARIUS –
COSMIN

Brad

74

85

79,5

Admis

19

VLAICONI ADRIAN –
CRISTINEL

Hateg

98

100

99

Admis

Candidatii admisi la proba scrisa si practica pot participa la interviul din data de 13.07.2021, ora 9,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela


Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Comitetului director în anul 2021

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Comitetului director în anul 2021

 

ANUNȚ pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a unui asistent medical generalist debutant PL – substatia Hunedoara

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 20.07.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a unui asistent medical generalist debutant PL – substatia Hunedoara, la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt:
– diploma de scoala sanitara postliceala
– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”

Bibliografía:
1. “ Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta”

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 10 intrebari notate fiecare cu 10 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Un post vacant de ingrijitoare (curatenie)

Antet

ANUNȚ

Un post vacant de ingrijitoare (curatenie) la Compartiment “Aprovizionare, Achizitii Publice, Transport, Administrativ, Paza, Protectia Muncii, PSI, Evidente Militare, Aparare Civila, Intretinere si reparatii, instalatii si cladiri” rezultatele finale sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Nume/Prenume

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practică

Punctaj final

RESPINS/ADMIS

1

Pleter Ioana Cristina

80

 90

85

ADMIS

2

Mihaila Elena Mihaela 50 55 52,5

ADMIS

Persoanele care au fost admise la proba scrisa / practica, pot participa la interviul care are loc in data de 09.07.2021.
Contestatiile in scris se depun in termen de 2 zile lucratoare la sediul institutiei, de la data afisarii, pana la ora 14.30. Ele se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor .

Afisat la data de 06.07.2021

Rezultatele la proba scrisa si proba practica pentru ocuparea unor locuri vacante de asistent

Nr.2256 / 06.07.2021

ANUNT

In urma concursului organizat in data 06.07.2021 pentru ocuparea a 3 (trei) posturi
vacante de asistent medical PL: 1 post la substatia Brad,1 post la substatia Hateg,
1 post la substatia Orastie. Rezultatele la proba scrisa si proba practica au fost urmatoarele:

Nr. crt.

Nume/Prenume

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practică

Punctaj final

RESPINS/ADMIS

Substația

1

Rus
Violeta

85

77

81

ADMIS

Brad

2

Dobrean
Cristina

100

83

91,5

ADMIS

Hațeg

3

Pop
Adelina

35

0

35

RESPINS

Hațeg

4

Alexa
Monica

90

83

96,5

ADMIS

Orăștie

Persoanele care au fost admise la proba scrisa / practica, pot participa la interviul care are loc in data de 09.07.2021.
Contestatiile in scris se depun in termen de 2 zile lucratoare la sediul institutiei, de la data afisarii, pana la ora 14.30.
Ele se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor .
Afisat la data de 06.07.2021

Manager general
Dr. Filimon Valeria Cristina


Rezultatul verificării dosarelor la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer ambulanță, organizat in data de 07.07.2021, ora 9,00

Antet

ANUNȚ

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. nr. 286/23.03.2011, modificata prin Hotararea nr.1027/2014, Legea nr.33/2021, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 110/14.06.2021, a procedat azi 02.07.2021, la verificarea dosarelor depuse daca sunt indeplinite conditiile necesare de participare la concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, concurs organizat in data de 07.07.2021, ora 9,00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Orastie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hateg– Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;


1. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Statia centrala Deva:
dosarul de inscriere nr. 1951/14.06.2021 al d-lui Suciu Gabriel – Nicolae – ADMIS

2. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Substatia Petrosani:
dosarul de inscriere nr. 2028/16.06.2021 al d-lui Spafiu Vasile – Sorinel – ADMIS
dosarul de inscriere nr.2158/29.06.2021 al d-lui Ghiorghies Mihai – Alexandru – ADMIS

3. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Substatia Hateg:
dosarul de inscriere nr.2086/22.06.2021 al d-lui Stanculesc Calin – Petru – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2087/22.06.2021 al d-lui Dumitrescu Daniel – Aurelian – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2085/22.06.2021 al d-lui Dumitrescu Ion – Valeriu – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2121/25.06.2021 al d-lui Dusa Nicusor – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2122/25.06.2021 al d-lui Vlaiconi Adrian – Cristinel – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2123/25.06.2021 al d-lui Moisin – Botezan Alexandru – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 2140/28.06.2021 al d-lui Miron Ciprian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2160/29.06.2021 al d-lui Galati Daniel – ADMIS

4. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Substatia Brad:
– dosarul de inscriere nr. 1503/10.05.2021 al d-lui Bradean Marin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2027/16.06.2021 al d-lui Circo Cristian – Sorin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2139/28.06.2021 al d-lui Mihet Calin – Gheorghe – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2141/28/.06.2021 al d-lui Oprea Roman – Laurian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2159/29.06.2021 al d-lui Suteu Marius – Cosmin – ADMIS

5. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Substatia Orastie:
– dosarul de inscriere nr. 1984/16.06.2021 al d-lui Marc Cosmin – Anton – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2091/22.06.2021 al d-lui Popa Daniel – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 2125/24.06.2021 al d-lui Dreptate Ioan – Danut – ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela


Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 106/11.06.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Brad
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Hateg
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Orastie


– dosarul de inscriere nr 3988 /16.06 .2021. a d-nei Rus Violeta Mariana- Admis
– dosarul de inscriere nr 1987/16.06.2021. a d-nei Alexa Monica Livia – Admis
– dosarul de inscriere nr 1986/16.06.2021. a d-nei Dobrean Cristina – Admis
– dosarul de inscriere nr 1960/27.06.2017. a d-nei Pop Adelina Ramona- Admis

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ref. Sarb Doina


Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de singrijitoare (curatenie) perioada nedeterminta la statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 63/19.06.2017, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de singrijitoare (curatenie) perioada nedeterminta la statia centrala Deva, concurs organizat in data de 06.07.2021

– dosarul de inscriere nr 2039 /17.06 .2021. a d-nei Pleter Ioana Cristina- Admis
– dosarul de inscriere nr 2050/17.06.2021. a d-nei Mihaila Elena Mihaela – Admis

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ref. Sarb Doina