Rezultatul verificarii dosarelor depuse pentru participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de șoferi ambulanță, din data de 20.05.2021, ora 9,00:

Antet

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G.R. nr. 286/23.03.2011, modificata prin Hotararea nr.1027/2014, Legea nr.33/2021, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 77/26.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse daca sunt indeplinite conditiile necesare de participare la concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, concurs organizat in data de 20.05.2021, ora 9,00:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Calan – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 3 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Baru Mare– Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

1. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva:
dosarul de inscriere nr. 1471/06.05.2021 al d-lui Fodor Oliviu- Petru – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1485/07.05.2021 al d-lui Tomus Mihai Flavius – ADMIS
2. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Ilia:
dosarul de inscriere nr. 1377/28.04.2021 al d-lui Brusturean Cristian – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1548/11.05.2021 al d-lui Brelian Dinu – Stefan – ADMIS
3. Sofer autosanitara I, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani:
dosarul de inscriere nr. 1415/05.05.2021 al d-lui Burlec Danut -Alin -Valentin – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1472/06.05.2021 al d-lui Bernhardt Iacob Otto – ADMIS
dosarul de inscriere nr.1518/11.05.2021 al d-lui Popescu C-tin – Adrian – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1515/10.05.2021 al d-lui Gavrila Alin – Ioan – ADMIS
dosarul de inscriere nr. 1545/11.05.2021 al d-lui Stanci Florin – Ghe. – ADMIS
4. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Calan :
– dosarul de inscriere nr. 1529/11.05.2021 al d-lui Capatan Lucian – Cosmin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1541/11.05.2021 al d-lui Biba Petrica – Claudiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1540/11.05.2021 al d-lui Bica Lupulesc Andrei – Daniel- ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1563/12.05.2021 al d-lui Siladie Florin – Razvan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1422/ 05.05.2021 al d-lui Gherlan Victor – Ionel – ADMIS
5. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad:
– dosarul de inscriere nr.1480/06.05.2021 al d-lui Cosma Emanuel – Nicusor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1503/10.05.2021 al d-lui Bradean Marin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1537/11.05.2021 al d-lui Stanculescu Calin – Petru – ADMIS
6. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Ilia:
– dosarul de inscriere nr.1397/04.05.2021 al d-lui Lupas Andrei – Remus – RESPINS
– dosarul de inscriere nr.1469/06.05.2021 al d-lui Magda Danut – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1510/10.05.2021 al d-lui Marc Cosmin – Anton – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1551/11.05.2021 al d- lui Tudor Adrian – Nicolae – ADMIS
7. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara :
– dosarul de inscriere nr.1468/06.05.2021 al d-lui Demian Nicolae – Simionel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1414/05.05.2021 al d-lui Oprea Roman – Laurian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1364/27.04.2021 al d-lui Feraru Constantin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1372/28.04.2021 al d-lui Radulea Florin – Vasile – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1470/06.05.2021 al d-lui Dreptate Ioan -Danut – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1499/07.05.2021 al d-lui Miron Ciprian – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1514/10.05.2021 al d-lui Moisin -Botezan Alexandru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1539/11.05.2021 al d- lui Barjica Nicolae – Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1538/11.05.2021 al d- lui Popa Daniel- Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1547/11.05.2021 al d- lui Mates Mihai- Horea – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1546/11.05.2021 al d- lui Butas Tudor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr. 1572/12.05.2021 al d-lui Leaha Stefan – Catalin – ADMIS
8. Sofer autosanitara II, perioada nedeterminata la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Baru Mare :
– dosarul de inscriere nr.1411/04.05.2021 al d-lui Plugar Daniel – Emil – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1363/27.04.2021 al d-lui Alb Olimpiu – Claudiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1568/12.05.2021 al d-lui Malusel Alexandru – Daniel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.1574/12.05.2021 al d-lui Daj Flavius- Tudorel – ADMIS

Dosarul cu nr.1397/04.05.2021 al d-lui Lupas Andrei – Remus a fost respins de catre comisie, pe motiv ca nu indeplineste conditiile de vechime in munca ca si conducator auto solicitate in anuntul de concurs.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela


 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de farmacist – Stația centrală Deva

Antet Ambulanta Hunedoara

Avizat
Colegiul Farmacistilor din Judetul Hunedoara

Catre,
MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA GENERALA RESURSE UMANE, JURIDIC SI CONTENCIOS

Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara scoate la concurs in conformitate cu prevederile O.M.S. nr.869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare si Legea nr.33/2021 un post de farmacist cu drept de libera practica, la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva :

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte :
a) cererea in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze :
b) copie xerox de pe diploma de licenta ;
c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs ;
d) dovada/ inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin.(1) lit.e)sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e) , respectiv la atr.628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr.3 a Ordinului mentionat ;
f) cazierul judiciar ;
g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ;
h) chitanta de plata a taxei de concurs – 100 lei ;
i) copia actului de identitate in termen de valabilitate ;
j) certificat de integritate comportamentala.
Taxa de concurs este de 100 de lei si se achita la caseria unitatii.
Documentele prevazute la lit.d), f) si g) se depun la dosar in termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist cu drept de libera practica.
Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, biroul RUNOS, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se orgnizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in « Viata medicala ».
Mentionam ca ne vom incadra in fondurile aprobate pentru cheltuieli de personal, potrivit sursei de finantare.
Relatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS, telefon 0254/221550, int.210.

Cu stima,

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Bodrean Adrian Ec. Nita Angela

Concurs pentru ocuparea unor posturi de șofer autosanitară

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 20.05.2021 , ora 9.00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Statia Centrala Deva – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara I – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara I – Substatia Petrosani – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Calan – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Brad – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 1 post vacant de sofer autosanitara II – Substatia Ilia – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 3 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Hunedoara – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;
 • 2 posturi vacante de sofer autosanitara II – Substatia Baru Mare– Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat;

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara I stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 6 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara II stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

 • studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
 • permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
  categoriile B si C;
 • 3 ani vechime in munca ca sofer profesionist
 • certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

 1. cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere, diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al ministului sanatatii;
 4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, extras revisal care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara;
 5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
 6. certificat de integritate comportamentala eliberat de politie;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
 8. curriculum vitae;
 9. alte documente relevante pentru desfasurarea concursului – aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
 10. taxa participare – 50 RON

Actele prevazute la lit. b) -d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 27.04.2021 pana inclusiv in data de 12.05.2021, la ora 14.30 (de luni pana joi intre orele 8.00- 14.30, vineri intre orele 8.00- 12.30) la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea postului de sofer autosanitara candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

 1.   are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Tipul probelor de concurs:

 1. selectia dosarelor de inscriere: – in data de 13.05.2021, ora 09,00;
 2. proba scrisa si proba practica: – in data de 20.05.2021, ora 09,00;
 3. interviul: – in data de 25.05.2021, ora 09,00;

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte.
Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.

Bibliografia:
– Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
– Cunoasterea, intretinerea si repararea automobilului -autor Gh. Fratila, Marian Fratila , St. Samoila
– Curs prim ajutor numai capitolele (site MS)
capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
capitolul 8 – RCP (resuscitarea cardio – pulmonara) si circulatia
– Ordinul comun al Ministerului Sanatatii Publice nr.2011/22.11.2007 si al Ministerului
Internelor si Reformei Administrative nr.21386/27.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela

 

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In urma concursului sustinut la proba scrisa /practica si interviu din data de 28.04.2021 ora 9,00 , pentru ocuparea a 1,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr. crt Nume/prenume Punctaj proba scrisă/practică Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 FULGA ALEXANDRU GEORGEAN 85 90 87,50 ADMIS
2 DRAGANESC ANDREEA – MARIA 75 88,66 81,83 ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

 

In conformitate cu art.19 din H.G.R. Nr.286/23.03.2011, modificata prin H.G.R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 51/06.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator de urgenta debutant, perioada nedeterminata la Statia centrala Deva- Dispecerat Medical Integrat concurs organizat in data de 28.04.2021, ora 9,00, astfel:

 1. Pentru 1(unu) post operator reg.urg.deb – Statia centrala Deva- Dispecerat Medical:
  – dosarul de inscriere cu nr.1221 / al d-lui Fulga Alexandru – Georgean – ADMIS
 2. Pentru 0.5 post operator reg. urg.deb. – Statia centrala Deva – Dispecerat Medical:
  – dosarul de inscriere cu nr.1170/14.04.2021 a d-nei Draganesc Andreea – Maria – ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

 

Rezultatele în urma examenului de promovare sustinut in data de 14.04.2021, ora10,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la funcția de ambulanțier.

Rezultatele în urma examenului de promovare sustinut in data de 14.04.2021, ora10,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de sofer autosanitara I la funcția de ambulanțier.

Deschide documentul aici

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [39.49 KB]

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de operator registrator

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza concurs in data de 28.04.2021, ora 9,00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata:

 • 1 (unu) post vacant de operator registrator de urgenta debutant – Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat;
 • 0,5 post vacant de operator registrator de urgenta debutant – Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat.

Principalele cerinte ale postului stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:

– diploma de studii medii
– certificat de radiotelefonist sau telefonist

Documente solicitate candidatilor pentru inscrierea la concurs:

a) cerere inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, extras revisal dupa ianuarie 2011.
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ( caz in care pana la desfasurarea primei probe se depune cazierul judiciar) ;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 30 de zile anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.);
g) curriculum vitae;
h) certificat de radiotelefonist sau telefonist;
i) recomandare de la ultimul loc de munca;
j) taxa participare – 50 RON
k) certificat de integritate comportamentala

Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Documentelele pentru inscrierea la concurs se depun din data de 07.04.2021, pana inclusiv in data de 20.04.2021, ora 14,30, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S.

Pentru a participa la concursul in vederea ocuparii unui post vacant de operator registrator de urgenta, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:
Conform fisei postului de operator registrator de urgenta la Serviciul de Ambulanta.

Tipul probelor de concurs:
a) selectia dosarelor de inscriere: – in data de 21.04.2021, ora 09,00;
b) proba scrisa – in data de 28.04.2021, ora 09,00 – rezolvarea unui test grila
c) proba practica – in data de 28.04.2021, ora 12,00 – testeaza cunostintele teoretice si practice pe PC
d) interviul: – in data de 30.04.2021 , ora 09,00

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. Punctajul maxim acordat pentru fiecare proba este de 100 de puncte. Candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba minimum 50 de puncte.
Rezultatele se vor publica pe site-ul web al unitatii, linga publicatia de concurs, dupa finalizarea fiecarei probe, impreuna cu afisarea acestora la sediul institutiei.

Bibliografia:
LEGISLATIE : – Legea nr.95/2006- capitolul IV
– O.M.S. nr. 1092/ 2006
– O.M.S. nr.2021/ 2008
– Curs prim ajutor ( site MS)
– Cunostiinte operare pe calculator – utilizare sistem de operare Windows
-organizarea datelor stocate pe calculator (management fisiere, foldere,etc).

Bibliografia mentionata mai sus ( legislatia ) se gaseste pe internet.
Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


 

Concurs pentru promovarea unor conducatori autosanitara la functia superioara

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr.3, conform H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza examen in data de 14.04.2021, ora 10.00, pentru promovarea unor conducatori autosanitara la functia superioara.


Conditii specifice de promovare din sofer autosanitara I in ambulantier:
– diploma de bacalaureat
– permis de conducere sofer profesionist – cat.B si C
– diploma de absolvire a cursului de ambulantier
– 6 ani vechime ca sofer profesionist si cel putin 1 an ca sofer autosanitara I
– calificative de bine si foarte bine de cel putin doua ori in ultimii 3 ani


Examenul se va desfasura in data de 14.04.2021, la ora 10,00, din urmatoarea bibliografie de examen:
1. “ Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare”
2. „ Curs de prim ajutor – capitolul 2 – Igiena si protectia salvatorului
– capitolul 5 – Mobilizarea victimelor
– capitolul 8 – RCP (resuscitare cardio – pulmonara) si circulatia
3. „Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”
Examenul va consta in completarea unui chestionar de circulatie si completarea unui chestionar medical a cate 10 intrebari, ce va fi stabilit de comisia de examinare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.
Examenul se va organiza la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara din loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


 

Rezultate probei de interviu si probei practice din 09.02.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de șoferi autosanitară

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.18/29.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani, 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 03.02.2021, au fost admise 15(cinsprazece dosare).

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu nu au fost admisi la proba practica.

In urma interviului si proba practica din data de 09.02.2021 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1

Dandea Marius – Nicolae

70

100

85

ADMIS

2

Butas Tudor

51,6

94

72,8

ADMIS – Substatia Brad

3

Radulea Florin – Vasile

54,5

82

68,25

RESPINS

D-nul Butas Tudor a fost admis in urma redistibuirii, pe postul de sofer autosanitara II de la Substatia Brad, post ramas vacant in urma probei de interviú.

II. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Admis/Respins

1.

Nedea Razvan-Alexandru

35,8

RESPINS

2.

Simedrea Sorin – Nicolae

18,6

RESPINS

3

Ciocan Sorin -Ioan

ABSENT

III. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Magda Danut – Ioan

85,4

100

92,7

ADMIS

2.

Pipa Ioan – Claudiu

15,6

RESPINS

IV. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Popescu Constantin – Adrian

85,4

100

92,7

ADMIS

V. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Vlaiconi Adrian – Cristinel

88

94

91

ADMIS

2.

Dumitresu Ion- Valeriu

71,4

94

82,7

ADMIS

3

Iorgoni Cornrl – Alin

41,4

RESPINS

4

Cuciula Alin

37,5

RESPINS

5

Miron Ciprian

28,6

RESPINS

6

Liuba Simion

23,6

RESPINS

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat:
Ciuica Petrisor – lider sindicat