Rezultatele selecției de dosare din 27.05.2021, pentru concursul de ocuparea două posturi vacante de asistent medical generalist

Antet

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 91/27.05.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva selectie care a avut loc in data de 27.05.2021, ora 9.00.

  • dosarul de inscriere nr.1748/26.05.2021 al dnei. Popa Daniela Iolanda, la Statia centrala Deva – ADMIS
  • dosarul de inscriere nr.1749/26.05.2021 al dnei.Jurca Sidonia la Statia centrala Deva – ADMIS

Pentru departajare, in data de 31.05.2021, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ref. Sarb Doina – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.