Rezultatul selecției de dosare din 27.05.2021, pentru postul de asistent medical generalist la statia centrala Deva

Antet

 

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.91/27.05.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical generalist la statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare, care a avut loc in data de 27.05.2021, ora 9.00.
In urma interviului pentru ocuparea (1) unui post de asistent medical generalist la statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Popa Daniela Iolanda

97.00

Admis ½ norma

2.

Jurca Sidonia

97.00

Admis ½ norma

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar:
Ref. Sarb Doina – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.