Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

 

In conformitate cu art.19 din H.G.R. Nr.286/23.03.2011, modificata prin H.G.R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 51/06.04.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea a 1,5 (unu post si jumatate) post operator registrator de urgenta debutant, perioada nedeterminata la Statia centrala Deva- Dispecerat Medical Integrat concurs organizat in data de 28.04.2021, ora 9,00, astfel:

  1. Pentru 1(unu) post operator reg.urg.deb – Statia centrala Deva- Dispecerat Medical:
    – dosarul de inscriere cu nr.1221 / al d-lui Fulga Alexandru – Georgean – ADMIS
  2. Pentru 0.5 post operator reg. urg.deb. – Statia centrala Deva – Dispecerat Medical:
    – dosarul de inscriere cu nr.1170/14.04.2021 a d-nei Draganesc Andreea – Maria – ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

 

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.