Rezultatul examenului sustinut in data de 20.07.2021, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL

Antet

ANUNȚ

In urma examenului sustinut in data de 20.07.2021, ora 9,00 , la proba scrisa in vederea promovarii de la functia de asistent medical debutant PL la functia de asistent medical PL la Substatia Hunedoara, rezultatul a fost urmatorul:

Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj proba scrisa Promovat/Nepromovat
1 SOMLEA MONICA – LAVINIA 70 PROMOVAT

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS
Ec. Nita Angela


Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.