ANUNȚ pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a unui asistent medical generalist debutant PL – substatia Hunedoara

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 20.07.2021, ora 9.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva, str. Depozitelor, nr.3, pentru promovarea in functia de asistent medical generalist PL a unui asistent medical generalist debutant PL – substatia Hunedoara, la implinirea a sase luni de activitate:

Principalele cerinte ale postului de asistent medical sunt:
– diploma de scoala sanitara postliceala
– 6 luni vechime in specialitate “asistent medical generalist”

Bibliografía:
1. “ Vademecum de urgente medico –chirugicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta”

Examenul va consta intr-o proba scrisa care consta in 10 intrebari notate fiecare cu 10 puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim de este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic
Ec. Bodrean Adrian

Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Nita Angela


Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.