anunt rezultate interviu post operator reg.urg.deb – Statia centrala Deva – Dispecerat Medical Integrat

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 14.07.2022, ora 9,00 , pentru ocuparea a 1(unu)
post vacant de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical
Integrat rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr.crt. Nume/Prenume                   Punctaj proba scrisa                    Punctaj proba practica             Interviu              Punctaj final              Admis/Respins
1 PAS LENUTA – MAGDA                     79,99                                                       81,67                                78,32                       79,58                       ADMIS

Manager General,                                                                                                                                                 Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                                                                                             Ec.Nita Angela

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.