Anunt rezultate interviu posturi soferi autosanitara la Hunedoara si Calan

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.249/06.12.2021 a procedat la organizarea unei probe  de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat  –  Substatia Hunedoara, 1 (unu)  post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Calan,  avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 09.12.2021, ora 10,00 au fost admise 3 (trei) dosare.

Pentru candidatii a caror dosare au fost admise si au fost depuse mai multe dosare decat posturi departajarea s-a facut in urma unui interviu.

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu, au fost declarati respinsi.

In urma interviului din data de 15.12.2021, pentru ocuparea urmatorului post temporar vacant,  rezultatele au fost urmatoarele:

  1. 1(unu) post temporar vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat –  Substatia Hunedoara
Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Admis/Respins  
1 Popa Ciprian -Alin 32,6 Respins  
2 Boticiu Ioan – Gabriel 39,8 Respins  
           
           
           
Candidatul dl. Iorgoni Cornel – Alin, care s-a inscris pe postul temporar
 vacant de sofer autosanitara II la Substatia Calan si nu a avut contra
candidati a fost declarat admis     ne mai sustinand proba de interviu.
           
           
           

                        Presedinte:  Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:     Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD

Ing. Tici Emil  –  sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:     Ec. Nita Angela  –  birou  R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat:  Ciuica Petrisor  –  lider sindicat

Posted in ANUNȚURI, Concurs ambulanțieri, TOATE CATEGORIILE.