Anunt rezultate interviu post asistent medical debutant

                                                                                                                                     ANUNT

 

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.250/07.12.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical generalist debutant la Substatia Calan, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise trei dosare, selectie care a avut loc in data de 10.12.2021, ora 12.00.

In urma interviului din data de 14.12.2021 pentru ocuparea:

– unui post de asistent medical generalist debutant la Substatia Calan, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Admis/Respins
1. Radoni Gianina – Adina 80 Admis
2. Vlaiconi Ioana – Cristina 78 Respins
3. Tauresc Ioan – Rafael 76 Respins

 

Presedinte:  Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:     Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD

As. Illes Georgeta  – asistent sef int., S.J.A. HD

Secretar:     Ec. Nita Angela – birou  R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat: Ciuica Petrisor – lider sindicat

 

 

Posted in ANUNȚURI, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.