anunt rezultate selectie dosare as. med. – Calan

ANUNT

 

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 250/07.12.2021 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatorului post vacant temporar:

 

  • 1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Calan

 

Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist debutant PL la Substatia Calan, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, s-au inscris urmatorii:

– dosarul de inscriere nr. 4016/08.12.2021  al d-nei Radoni Gianina – Adina  – ADMIS

dosarul de inscriere nr.4075/09.12.2021 al d-rei Vlaicomi Ioana – Cristina – ADMIS

dosarul de inscriere nr.4076/09.12.2021 al d-lui Tauresc Ioan – Rafael – ADMIS

Pentru departajare, in data de 14.12.2021, ora 12,00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist debutant PL  –  Substatia Calan, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise trei dosare.

Bibliografie interviu :

1.Vademecum de urgente medico – chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs.;

 

                        Presedinte:  Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:    Dr. Dumitrescu Calin    –  medic M.G. – S.J.A. HD

As. Illes Georgeta  – asistent sef interimar – S.J.A HD

Secretar:    Ec. Nita Angela  – birou  R.U.N.O.S.

Observator sindicat :  Ciuica Petrisor – lider sindicat

 

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, TOATE CATEGORIILE.