anunt rezultate selectie dosare concurs 1 post op.reg.urg.deb. -Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art.19 din Hotararea de Guvern nr.286/23.03.2011, modificata
si completata prin HGR nr. 1027/2014, comisia de concurs constituita in vederea
organizarii concursului de ocupare a 1 (unu) post vacant de operator registrator
de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical in data de 12.07.2022, ora 9,00,
a procedat azi 05.07.2022 ora 9,00 la verificarea dosarelor si constata indeplinirea conditiilor
necesare de participare la concurs a urmatorilor candidati:

Nr. Crt.             Nume Prenume                                                     ADMIS/RESPINS
1                     PAS LENUTA – MAGDA                                              ADMIS
2                     MURESAN COSMIN                                                   ADMIS
3                    FLORESCU MIRELA                                                   ADMIS
4                    ONICIU CRISTIAN – GHEORGHE                          ADMIS

Manager General int.,                                                                                    Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                                      Ec. Nita Angela

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.