Anunt rezultate selectie dosare concurs post vacant operator registrator de urgenta debutant – Statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNT

In conformitate cu art.19 din Hotararea de Guvern nr.286/23.03.2011, modificata
si completata prin HGR nr. 1027/2014, comisia de concurs constituita in vederea
organizarii concursului de ocupare a unu post vacant de operator registrator
de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical Integrat din data de 25.07.2022
ora 09,00, a procedat azi 19.07.2022 ora 9,00 la verificarea dosarelor si constata indeplinirea
conditiilor necesare de participare la concurs a urmatorilor candidati:

Nr. Crt.                            Numar de dosar                       ADMIS/RESPINS
1                                       2415/05.07.2022                              ADMIS
2                                      2545/14.07.2022                              ADMIS
3                                      2561/15.07.2022                              ADMIS

Manager General Interimar,                                                                      Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria – Cristina                                                                    Ec. Nita Angela

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.