Anunt rezultate selectie dosare post referent debutant- Statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

                                                                                                   ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 144/30.05.2022, a procedat azi 16.06.2022 la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul organizat in data de – 23.06.2022, ora 09.00, pentru ocuparea urmatorului post vacant:

–     1(unu) post vacant de referent debutant la statia centrala Deva: 

            –  dosarul de inscriere nr. 1979 /06.06.2022 al d-nei Cazan Jana-Mihaela     –   ADMIS

–  dosarul de inscriere nr. 2045 /08.06.2022 al d-lui   Cristea Eugen-Cristian –    ADMIS

–  dosarul de inscriere nr. 2070 /14.06.2022 al d-lui   Oniciu Cristian-Gheorghe– ADMIS

 

        Manager General,                                                                 Birou RUNOS,

Dr. Filimon Valeria – Cristina                                               Ec. Tatomir Dorina

 

 

Posted in ANUNȚURI, Anunțuri publice, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.