Calendarul concursului pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic

Antet

ANUNT

Calendarul concursului organizat de Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara pentru ocuparea unui post vacant, cu norma intreaga, de farmacist cu drept de libera practica, in cadrul Statiei Centrale Deva – Punct farmaceutic:

– Calcularea punctajului obtinut din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice –
28.06.2021, ora 9,00;

Luarea la cunostinta de catre candidati a punctajului obtinut in urma analizei si evaluarii activitatii profesionale – 28.06.2021, ora 9,45;

Proba scrisa – 28.06.2021 ora 10,00;

Corectarea lucrarii se va face imediat dupa terminarea probei scrise, rezultatul fiind comunicat candidatului, afisat la avizier si pe site-ul unitatii.
Termen de contestatie- maxim o ora de la anuntarea punctajului obtinut la proba scrisa. Contestatia va fi depusa in scris.
Solutionarea contestatiei si comunicarea, in scris, a rezultatului – in maxim 24 de ore de la inregistrarea contestatiei.

Proba practica:
· 28.06.2021, imediat dupa expirarea termenului de contestatie, in situatia in care candidatii, care au promovat proba scrisa, nu depun contestatie;
· 29.06.2021 – in situatia in care candidatii , care au promovat proba scrisa, vor depune contestatie. Ora va fi stabilita de comisia de concurs in data de 28.06.2021 si va fi afisata la avizier si pe site-ul unitatii.

Notarea probei practice se face imediat dupa sustinerea ei, rezultatul fiind comunicat candidatului, afisat la avizier si pe site-ul unitatii.
Termen de contestatie – maxim o ora de la anuntarea punctajului obtinut la proba practica. Contestatia va fi depusa in scris.
Solutionarea contestatiei si comunicarea, in scris, a rezultatului – in maxim 24 de ore de la inregistrarea contestatiei.

Rezultatul examenului se comunica candidatiilor in termen de 24 de ore de la terminarea examenului, se afiseaza la avizier si pe site-ul unitatii.

Candidatii nemultumiti pot face contestatie, in scris, in termen de 2 zile lucratoare la sediul unitatii.
Comunicarea rezultatului la contestatia depusa se va face tot in scris de catre comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de doua zile lucratoare de la depunerea acesteia.

Examenul va fi validat de catre managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, iar catalogul definitiv se afiseaza la avizierul si pe site-ul unitatii.

MANAGER GENERAL,
DR. FILIMON VALERIA – CRISTINA

BIROU RUNOS,
EC. NITA ANGELA

Tematica concursului

Descarca documentul aici


Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.