Examen pentru promovarea in functia de inginer mecanic gradul II

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 28.10.2021, ora 9,00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva , str. Depozitelor , nr.3, pentru promovarea in functia de inginer mecanic gradul II – Substatia Hunedoara – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier de Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica

Principalele cerinte ale postului de inginer mecanic gradul II sunt:

 • diploma de licenta
 • 6 luni vechime in specialitate

Bibliografía:

 • OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.1391/2006, modificată și actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat”, modificata si completata;
 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;
 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat si completat;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii și sănătatii în muncă, modificata si completata;
  HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata si completata;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;
 • Automobile construcție, întreținere și reparare – Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă și Sterian Samoilă – Editura Didactică și Pedagogică – 2011.

Examenul va consta in completarea unui test grila a cate 20 de intrebari, cu unul sau mai multe raspunsuri corecte, fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, Birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Director Economic,
Ec. Bodrean Adrian

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.