Rezultatul la proba scrisă din data de 28.10.2021, ora 09,00, pentru promovare 1 post de inginer II

Antet

ANUNȚ

In urma examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 28.10.2021, ora 09,00, pentru 1 post de inginer II la Substatia Hunedoara- Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica, rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr. crt. Nume prenume Punctaj proba scrisă Admis/respins
1 NAN FLAVIUS – IUSTIAN 80 ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.