Rezultatul selecției de personal in vederea ocuparii fara concurs, 1 post vacant de ingrijitoare la Stația centrală Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata,
comisia de selectie constituita prin decizia nr.145/15.09.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post vacant de ingrijitoare curatenie Compartiment “Aprovizionare, Achizitii Publice, Transport, Administrativ, Paza, Protectia Muncii, PSI, Evidente Militare, Aparare Civila, Intretinere si reparatii instalatii si cladiri”; perioada determinata la Statia centrala Deva, selectie care a avut loc in data de 05.10.2020, ora 9.00.

  • dosarul de inscriere nr. 3108/01.10.2020 al d.nei Pleter Ioana Cristina ADMIS

 

Președinte
Dr. Filimon Valeria Cristina

Membrii,
As. Sana Margareta – asistent – sef S.J.A. HD
Ing. Badarau Georgeta- inginer Achizitii Publice S.J.A. HD

Secretar
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.