Rezultatul selecției dosarului depus pentru ½ post de operator registrator de urgenta debutant

Antet

ANUNT

                In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.232/10.11.2021, a procedat la selectia dosarului depus pentru ½ post de operator registrator de urgenta debutant la Statia centrala Deva – Dispecerat medical integrat, iar in urma selectiei dosarul a fost admis, selectia a avut loc azi 15.11.2021, ora 12.00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara.

Nr. Crt. Nume/Prenume Admis/Respins
1. GHERMAN OVIDIU – FLORIN   ADMIS

Membrii comisiei de selectie dosare:
Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat : Ciuica Petrisor – lider sindicat


Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.