Rezultatul concursului pentru un post de asistent medical generalist la substatia Hateg

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.144/15.09.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de asistent medical generalist la substatia Hateg, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare, care a avut loc in data de 21.09.2020, ora 9.00.

In urma interviului pentru ocuparea (1) unui post de asistent medical generalist la substatia Hateg, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. crt Nume/prenume Punctaj proba scrisă Promovat/nepromovat
1.

Dobrean Cristina

89.66

Admis
2.

Manciu Maria

71.33

Respins

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD

Secretar: Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.