Rezultatul selecției de dosare pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA
Strada Depozitelor 3, Deva, Hunedoara, 33017
Tel/Fax 0254.221550
e-mail: ambhddeva@upcbiz.ro

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.145/15.09.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post temporar vacant de asistent medical generalist – Statia centrala Deva;1 (un) post vacant de asistent medical generalist – Substatia Hateg; 1 (un) post vacant de asistent medical generalist – Substatia Brad, selectie care a avut loc in data de 17.09.2020, ora 9.00.

  • dosarul de inscriere nr.2886/1.09.2020 al dnei. Oancea Anca Terezia la Statia centrala Deva – ADMIS

  • dosarul de inscriere nr.2898/16.09.2020 al dnei. Rus Violeta Mariana la substatia Brad – ADMIS

  • dosarul de inscriere nr.2900/16.09.2020 al dnei. Dobrean Cristina la substatia Hateg – ADMIS

  • dosarul de inscriere nr.2903/16.09.2020 al dnei. Manciu Maria la substatia Hateg – ADMIS

Pentru departajare, in data de 21.09.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist la substatia Hateg, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD

Secretar: Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.