Rezultatele în urma interviului din data de 16.11.2020 pentru ocuparea a 2 posturi de șofer pe autosanitară

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posture: 1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva si 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad, avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 11.11.2020, au fost admise patru dosare,

In urma interviului din data de 16.11.2020 pentru ocuparea
1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva
si 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad, rezultatele au fost urmatoarele:

I.1 (unu) post de sofer autosanitara I, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Suciu Gabriel

92.5 puncte

Admis

2.

Cornea Nicolae

32.5 puncte

Respins

II.1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Circo Cristian Sorin

94.5 puncte

Admis

2.

Ciocan Sorin Ioan

Absent

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii: Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar: Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.