Rezultatele selecției de dosare pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr. 186/16.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatoarelor posturi vacante temporar:

1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat Substatia Petrosani;

2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara ;

2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant PL – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist la Substatia Petrosani, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, s-au inscris urmatorii:

dosarul de inscriere nr. 3718/16.11.2020 al d-lui. Almajanu VasileADMIS

– dosarul de inscriere nr. 3714/16.11.2020 a d-nei Manciu MariaADMIS

Pentru departajare, in data de 23.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist PL – Substatia Petrosani, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise cele doua dosare.

Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara, s-au inscris urmatorii::

  • dosarul de inscriere nr. 3719/16.11.2020 al dlui. Buju Gabriel – AlinADMIS

  • dosarul de inscriere nr. 3751/17.11.2020 a dnei. Somlea Monica – Lavinia ADMIS

Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, s-au inscris urmatorii:

dosarul de inscriere nr. 3711/16.11.2020 a dnei Ceuca MariaADMIS

  • dosarul de inscriere nr.3724/16.11.2020 a dnei Hategan Lidia- FlaviaADMIS

  • dosarul de inscriere nr.3725/16.11.2020 a dnei Cosmeleata Anca – Maria – ADMIS

  • dosarul de inscriere nr.3727/16.11.2020 a dnei Tucan Ana MariaADMIS

Pentru departajare, in data de 23.11.2020, ora 11.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise cele patru dosare.

Bibliografie interviu :

1.Vademecum de urgente medico – chirurgicale pentru paramedici si asistenti medicali din serviciile de urgenta” de Dorina Szakacs.;

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
As. Sana Margareta – asistent sef – S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S – S.J.A HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.