Anunt rezultate interviu pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical debutant PL la Statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.231/10.11.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical debutant generalist PL la Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei din data de 15.11.2021 au fost admise sase dosare.
In urma interviului din data de 18.11.2021, ora 09,00 sustinut de candidati pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical debutant generalist PL la Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.  Nume/Prenume Punctaj interviu   Admis/Respins
1 LUPULESCU ROBERT TIBERIU – VALENTIN 89 ADMIS
2 MURARI CODRUTA -LUCIA 83 ADMIS
3 RADONI GIANINA -ADINA 82 RESPINS
4 TONA CLAUDIU – SERGIU 71 RESPINS
5 LAPUGEAN LUMINITA 55 RESPINS
6 TAURESC IOAN – RAFAEL ABSENT ABSENT

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Illes Georgeta – Gabriela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat : Ciuica Petrisor – lider sindicat


Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.