Rezultatele probei interviu si probei practice din 25.10.2021, pentru ocuparea a 11 posturi vacante de șofer autosanitară II

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.204/15.10.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi:

 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara,
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie,
 • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad,
 • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani,
 • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani,
 • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

În urma selectiei care a avut loc in data de 20.10.2021, au fost admise 20 (douazeci) de dosare.

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu nu au fost admisi la proba practica.

In urma interviului si proba practica din data de 25.10.2021 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, rezultatele au fost urmatoarele:
I. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport medical neasistat – Substatia Brad

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj final Admis/Respins
1. Ionita Silviu Daniel 85 79  82 ADMIS
2. Bradean Marin 62 100 81 RESPINS
3. Mihet Calin 41 RESPINS

II 2(doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport medical neasistat- Substatia Hunedoara

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Admis/Respins
1. Popa Daniel Ioan ABSENT
2. Moisin Botezan – Alexandru ADMIS
3. Dumitrescu Romeo – Daniel ADMIS

III. 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Floronescu Dorin – Marius RESPINS
2. Leaha Stefan – Catalin 88  91 89,5 ADMIS

IV. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Grigore Catalin RESPINS

V. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Bica – Lupulescu Andrei Daniel 80 94 87 ADMIS
2. Dandea Marius 88 94 91 ADMIS
3. Fodor Ovidiu – Petru 15 RESPINS
4. Boticiu Ioan Gabriel 18 RESPINS
5. Crisan Ovidiu 46 RESPINS
6. Popa Ciprian Alin 35 RESPINS

VI. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Admis/Respins
1. Todoran Daniel – Marius ADMIS
2. Dusa Nicusor ADMIS
3. Iorgoni Alin ABSENT

VII. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Poroh Ionut ADMIS
2. Dumitrescu Daniel – Aurelian ADMIS

Candidatii care s-au inscris pe posturile temporar vacante de sofer autosanitara II si nu au avut contra candidati, au fost declarati admisi, ne mai sustinand proba de interviú si proba practica.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD
Membrii: Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat: Ciuica Petrisor – lider sindicat


Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer autosanitară

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.204/15.10.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a urmatoarelor posturi:

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Hunedoara
  1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Petrosani
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Deva

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad
– dosarul de inscriere nr.3463/18.10.2021 al d-lui. Ionita Silviu Daniel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3466/18.10.2021 al d-lui. Bradean Marin – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3499/19.10.2021 al d-lui. Mihet Calin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva
– dosarul de inscriere nr.3464/18.10.2021 al d-lui. Bica – Lupulescu Andrei Daniel – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3471/18.10.2021 al d-lui Dandea Marius – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3474/18.10.2021 al d-lui. Fodor Ovidiu Petru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3497/19.10.2021 al d-lui. Boticiu Ioan Gabriel- ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3500/19.10.2021 al d-lui. Crisan Ovidiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3506/19.10.2021 al d-lui. Popa Ciprian Alin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – substatia Hunedoara
– dosarul de inscriere nr.3498/19.10.2021 al d-lui. Floronescu Alin Marius – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3472/18.10.2021 al d-lui. Leaha Stefan- Catalin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – substatia Hunedoara
– dosarul de inscriere nr.3469/18.10.2021 al d-lui. Popa Daniel Ioan – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3465/18.10.2021 al d-lui. Moisin Botezan Alexandru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3470/18.10.2021 al d-lui. Dumitrescu Romeo – Daniel – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – substatia Orastie
– dosarul de inscriere nr.3490/19.10.2021 al d-lui. Dreptate Ioan Danut – RESPINS
– dosarul de inscriere nr.3496/19.10.2021 al d-lui. Grigore Catalin – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – substatia Petrosani
– dosarul de inscriere nr.3467/18.10.2021 al d-lui. Poroh Ionut – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3496/19.10.2021 al d-lui. Dumitrescu Daniel Aurelian – ADMIS

Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – substatia Petrosani
– dosarul de inscriere nr.3468/18.10.2021 al d-lui. Tudoran Daniel Marius – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3489/19.10.2021 al d-lui. Dusa Nicusor – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3501/19.10.2021 al d-lui. Iorgoni Alin – ADMIS

Selectia a avut loc in data de 20.10.2021, ora 9.00.
Pentru departajare, in data de 25.10.2021, ora 9.00 va avea loc proba de interviu la sediul SJA Hunedoara, Loc. Deva, str. Depozitelor, nr. 3 pentru candidatii a caror dosare au fost admise si au fost depuse mai multe dosare decat posturi.

Dosarul cu nr. 3490/19.10.2021 a d-lui Dreptate Ioan Danut, a fost respins pe motiv – lipsa Aviz medical.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD
Membrii: : Ing. Stoicescu Claudiu– director tehnic , S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Observator sindicat: Amb. Ciuica Petrisor


 

Examen pentru promovarea in functia de inginer mecanic gradul II

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza examen in data de 28.10.2021, ora 9,00, la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, loc. Deva , str. Depozitelor , nr.3, pentru promovarea in functia de inginer mecanic gradul II – Substatia Hunedoara – Serviciu miscare si Exploatare Auto, Atelier de Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica

Principalele cerinte ale postului de inginer mecanic gradul II sunt:

 • diploma de licenta
 • 6 luni vechime in specialitate

Bibliografía:

 • OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.1391/2006, modificată și actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, actualizată – Titlul IV – “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat”, modificata si completata;
 • Ordinul nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;
 • Ordinul nr. 2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “ Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat ”din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat si completat;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii și sănătatii în muncă, modificata si completata;
  HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, modificata si completata;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile ;
 • Automobile construcție, întreținere și reparare – Gheorghe Frățilă, Mariana Frățilă și Sterian Samoilă – Editura Didactică și Pedagogică – 2011.

Examenul va consta in completarea unui test grila a cate 20 de intrebari, cu unul sau mai multe raspunsuri corecte, fiecare intrebare corecta este punctata cu 5 puncte.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte, punctajul maxim este de 100 de puncte.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara, Birou RUNOS.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Director Economic,
Ec. Bodrean Adrian

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Concurs pentru ocuparea funcției de șofer autosanitara II

Antet

ANUNT

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA, organizeaza in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, selectia de personal in vederea ocuparii fara concurs, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor posturi vacante:

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva.
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Hunedoara
 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat – Substatia Petrosani
 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani

In termen de doua zile lucratoare de la data publicarii anuntului (pana la data de 19.10.2021, ora 14.30), candidatii trimit pe adresa de email salarizareamb@yahoo.ro, documéntele solicitate in prezentul anunt, in vederea selectiei dosarelor.
Selectia dosarelor va avea loc in data de ­­­­­­­­­­­­­­20.10.2021, ora 9.00 la sediul Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara de catre o comisie stabilita, cu afisarea rezultatului admis sau respins.
Rezultatul va fi publicat in máximum 24 de ore de la data selectiei dosarelor, in data de 21.10.2021.
In cazul in care sunt depuse si admise mai multe dosare pentru acelasi post, incadrarea se va face in urma unui interviu, la o data anuntata ulterior selectiei dosarelor.

Bibliografie interviu:
– Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare
– Curs prim ajutor (site MS)

Principalele cerinte ale postului de sofer autosanitara stabilite potrivit prevederior din fisa postului sunt:
– studii medii – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
– permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din
categoriile B si C;
– 3 ani vechime in munca, ca sofer profesionist
– certificat de absolvire a cursului de ambulantier

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:
– cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexele nr. 2 și 4 ;
– copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice – permis de conducere categoriile B si C; diploma de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului M.S. priviind infiintarea Scolii de Ambulantieri in cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov; precum si in alte servicii judetene de ambulanta acreditate prin ordin al Ministrului Sanatatii;
– aviz psihologic, aviz medical pentru siguranta circulatiei pentru conducatori auto;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă –extras Revisal dupa ianuarie 2011 (vizat de ITM), în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
– adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice anterior derularii concursului, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)
( Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
– curriculum vitae, model comun european;

Pentru a participa la selectia in vederea ocuparii postului de sofer autosanitara, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Conform fisei postului de sofer autosanitara la Serviciul de Ambulanta.

Informatii suplimentare la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, str. Depozitelor, nr.3, birou R.U.N.O.S., telefon 0254/221550.

Anexele privind inscrierea la concurs se gasesc atasate la anunt.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria Cristina

Director Economic Birou R.U.N.O.S.,
Ec. Bodrean Adrian Ref. Sarb Doina

Anexa_anunt_15_10_2021


 

Rezultatele în urma interviului sustinut in data de 20.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 4 posturi vacante de sofer autosanitara

Antet

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 20.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de sofer autosanitara I la Statia centrala Deva, 1(unu) post vacant de sofer autos.II la Statia centrala Deva si 2(doua) posturi vacante de sofer autos.II – Substatia Petrosani, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Proba interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

BIRIS- LEONTESCU OLIVIU – ANDREI

Statia centrala Deva

98

100

92,5

95,75

ADMIS

2

DUMITRAS ADRIAN – MIHAITA

Substatia Petrosani

98

100

81

90

ADMIS

3

DUMITRESCU ROMEO – DANIEL

Statia centrala Deva

54

85

27,5

RESPINS

4

FODOR OLIVIU – PETRU

Statia centrala Deva

64

91

35

RESPINS

5

MICLAUS BOGDAN – CRISTIAN

Substatia Petrosani

96

100

95

96,5

ADMIS

6

POPA CIPRIAN -ALIN

Statia centrala Deva

56

94

27

RESPINS

7

POPA DANIEL – IOAN

Substatia Petrosani

54

94

Absent

RESPINS

8

ZOICA CRISTIAN – GIGEL

Statia centrala Deva

96

100

97

97,5

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatele la proba scrisa si practica pentru ocuparea posturilor vacante de sofer autosanitara I

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 15.09.2021, ora 9,00, la proba scrisa si practica pentru ocuparea a 1(unu) post vacant de sofer autosanitara I la Statia centrala Deva, 1(unu) post de sofer autos.II la Statia centrala Deva si 2(doua) posturi de sofer autos.II – Substatia Petrosani, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj final

Admis/Respins

1

BIRIS- LEONTESCU OLIVIU – ANDREI

Statia centrala Deva

98

100

99

ADMIS

2

DUMITRAS ADRIAN – MIHAITA

Substatia Petrosani

98

100

99

ADMIS

3

DUMITRESCU DANIEL -AURELIAN

Substatia Petrosani

48

RESPINS

4

DUMITRESCU ROMEO – DANIEL

Statia centrala Deva

54

85

69,50

ADMIS

5

FODOR OLIVIU – PETRU

Statia centrala Deva

64

91

77,5

ADMIS

6

MICLAUS BOGDAN – CRISTIAN

Substatia Petrosani

96

100

98

ADMIS

7

POPA CIPRIAN -ALIN

Statia centrala Deva

56

94

75

ADMIS

8

POPA DANIEL – IOAN

Substatia Petrosani

54

94

74

ADMIS

9

ZOICA CRISTIAN – GIGEL

Statia centrala Deva

96

100

98

ADMIS

Candidatii admisi la proba scrisa si practica pot participa la interviul din data de 20.09.2021, ora 9,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatul probei interviu susținută in data de 16.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

In urma interviului sustinut in data de 16.09.2021, ora 9,00, pentru ocuparea a 1(unu) post vacant, perioada nedeterminata inginer mecanic debutant la Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/Respins

1

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

Hunedoara

75

89

82

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

BIROU RUNOS
Ec. Nita Angela

Rezultatul concursului sustinut in data de 14.09.2021, ora 13,00, la proba scrisa pentru ocuparea a 1(unu) post temporar vacant de economist gradul I

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 14.09.2021, ora 13,00, la proba scrisa pentru ocuparea a 1(unu) post temporar vacant de economist gradul I la Statia centrala Deva, – birou RUNOS, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Punctaj proba scrisa

Interviu

Punctaj final

ADMIS/RESPINS

1

TATOMIR DORINA

85

81,25

83,12

ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

BIROU RUNOS
Ec. Nita Angela

Rezultatul examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 13.09.2021, pentru 1 post de operator registrator de urgenta

Antet

ANUNȚ

In urma examenului sustinut la proba scrisa de promovare din data de 13.09.2021, ora 12,00 , pentru 1 post de operator registrator de urgenta principal la Statia centrala Deva – Dispecerat Medical rezultatatele au fost urmatoarele:

Nr. crt. Nume/prenume Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 BRINZAN ROBERT 85 Promovat

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Rezultatele la proba scrisă din 13.09.2021, ora 09:00, pentru ocuparea unui post vacant de inginer mecanic debutant

Antet

ANUNT

In urma concursului sustinut in data de 13.09.2021, ora 9,00, la proba scrisa pentru ocuparea a 1 (unu ) post vacant, perioada nedeterminata de inginer mecanic debutant la Serviciul miscare si Exploatare Auto, Atelier Intretinere si reparatii auto, Revizie tehnica – Substatia Hunedoara, rezultatele sunt:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Statie/ Substatie

Punctaj proba scrisa

Admis/Respins

1

NAN FLAVIUS – IUSTIAN

Hunedoara

75

ADMIS

2

BOLEA ADRIAN – OCTAVIAN

Hunedoara

25

RESPINS

3

CIORNEA FLORIN

Hunedoara

15

RESPINS

Candidatul admis la proba scrisa poate participa la interviul din data de 16.09.2021, ora 09,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela