REZULTAT FINAL la examenul organizat in data de 28.06/2021, pentru ocuparea postului vacant de farmacist cu drept de libera practica la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva

Antet

Nr.__2145_____din_29.06.2021

REZULTAT FINAL
la examenul organizat in data de 28.06/2021, pentru ocuparea
postului vacant de farmacist cu drept de libera practica la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva

La examenul organizat in data de 28.06/2021, pentru ocuparea
postului vacant de farmacist cu drept de libera practica la Punct farmaceutic – Statia centrala Deva, in urma sustinerii tuturor probelor de examen:
proba scrisa, proba clinica/practica si evaluarea activitatii profesionale, vor fi declarati promovati candidatii care au realizat un punctaj minim de 120 de puncte (60+60).

Astfel comisia de concurs/examen a acordat urmatoarele punctaje:

Nr.
crt.

Numele si prenumele

candidatului

Punctaj
proba scrisa

Punctaj
proba practica

Punctaj
analiza si evaluarea activitatii profesionale

Punctaj
final

Rezultat final

ADMIS/RESPINS

1.

Talvescu
Mihai -Alexandru

75,50

100

58,50

234

ADMIS

2.

Oncu
Raluca

_

_

_

_

ABSENT

Contestatiile in scris se depun in termen de doua zile lucratoare la sediul institutiei, de la data afisarii, pana la ora :_14,30______.

Ele se solutioneaza de comisia de solutionare a contestatiilor, in termen de doua zile lucratoare de la data depunerii acestora la secretariatul institutiei.

Afisat la data de _29.06.2021, ora:_09,00.

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina
______________________

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.