Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de singrijitoare (curatenie) perioada nedeterminta la statia centrala Deva

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 63/19.06.2017, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de singrijitoare (curatenie) perioada nedeterminta la statia centrala Deva, concurs organizat in data de 06.07.2021

– dosarul de inscriere nr 2039 /17.06 .2021. a d-nei Pleter Ioana Cristina- Admis
– dosarul de inscriere nr 2050/17.06.2021. a d-nei Mihaila Elena Mihaela – Admis

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ref. Sarb Doina


Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.