Rezultatul verificării dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 106/11.06.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul organizat in data de 06.07.2021, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Brad
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Hateg
– 1 post vacant de asistent medical PL – substatia Orastie


– dosarul de inscriere nr 3988 /16.06 .2021. a d-nei Rus Violeta Mariana- Admis
– dosarul de inscriere nr 1987/16.06.2021. a d-nei Alexa Monica Livia – Admis
– dosarul de inscriere nr 1986/16.06.2021. a d-nei Dobrean Cristina – Admis
– dosarul de inscriere nr 1960/27.06.2017. a d-nei Pop Adelina Ramona- Admis

Manager General,
Dr. Filimon Valeria

Birou RUNOS,
Ref. Sarb Doina


Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.