Rezultate probei de interviu si probei practice din 09.02.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de șoferi autosanitară

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.18/29.01.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi: 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani, 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 03.02.2021, au fost admise 15(cinsprazece dosare).

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu nu au fost admisi la proba practica.

In urma interviului si proba practica din data de 09.02.2021 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1

Dandea Marius – Nicolae

70

100

85

ADMIS

2

Butas Tudor

51,6

94

72,8

ADMIS – Substatia Brad

3

Radulea Florin – Vasile

54,5

82

68,25

RESPINS

D-nul Butas Tudor a fost admis in urma redistibuirii, pe postul de sofer autosanitara II de la Substatia Brad, post ramas vacant in urma probei de interviú.

II. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Admis/Respins

1.

Nedea Razvan-Alexandru

35,8

RESPINS

2.

Simedrea Sorin – Nicolae

18,6

RESPINS

3

Ciocan Sorin -Ioan

ABSENT

III. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Magda Danut – Ioan

85,4

100

92,7

ADMIS

2.

Pipa Ioan – Claudiu

15,6

RESPINS

IV. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Popescu Constantin – Adrian

85,4

100

92,7

ADMIS

V. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Punctaj proba

practica

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Vlaiconi Adrian – Cristinel

88

94

91

ADMIS

2.

Dumitresu Ion- Valeriu

71,4

94

82,7

ADMIS

3

Iorgoni Cornrl – Alin

41,4

RESPINS

4

Cuciula Alin

37,5

RESPINS

5

Miron Ciprian

28,6

RESPINS

6

Liuba Simion

23,6

RESPINS

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat:
Ciuica Petrisor – lider sindicat

Posted in Anunțuri publice, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.