Rezultatul selecției de dosare în vederea ocupării unor posturi vacante de șoferi autosanitară II care a avut loc în data de 03.02.2021

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.182/09.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad , 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara I Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si 2(doua) posturi de soferí autosanitara II Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, selectie care a avut loc in data de 03.02.2021, ora 9.00.

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 335/01.02.2021 al dlui. Butas Tudor la Statia centrala Deva – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 344/02.02.2021 al dlui. Radulea Florin – Vasile la Statia centrala Deva – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 347/02.02.2021 al dlui. Dandea Marius – Nicolae la Statia centrala Deva – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Brad, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 331/01.02.2021 al dlui Nedea Razvan – Alexandru la Substatia Brad – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 333/01.02.2021 al dlui. Simedrea Sorin – Nicolae la Substatia Brad – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 342/02.02.2021 al dlui. Ciocan Sorin – Ioan la Substatia Brad – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Orastie, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 334/01.02.2021 al dlui. Pipa Ioan – Claudiu la Substatia Orastie – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 343/02.02.2021 al dlui. Magda Danut – Ioan la Substatia Orastie – ADMIS

Pt. postul vacant de sofer autosanitara I, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 332/01.02.2021 al dlui .Popescu Constantin – Adrian la Substatia Petrosani – ADMIS

Pt. 2(doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hateg, s-au inscris urmatorii:

 • dosarul de inscriere nr. 337/02.02.2021 al dlui. Vlaiconi Adrian – Cristinel la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 338/01.02.2021 al dlui Dumitrescu Ion – Valeriu la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 339/01.02.2021 al dlui. Miron Ciprian la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 340/01.02.2021 al dlui. Iorgoni Cornel – Alin la Suubstatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 341/01.02.2021 al dlui. Cuciula Alin la Substatia Hateg – ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 348/02.02.2021 al dlui. Liuba Simion la Substatia Hateg – ADMIS

Pentru departajare, in data de 09.02.2021, ora 9.00, va avea loc proba de interviu si conducere autosanitara pentru posturile vacante de sofer autosanitara.

La dosarele cu nr.331/01.02.2021 a d-lui Simedrea Sorin – Nicolae inscris pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara II la Substatia Brad si dosarul cu nr.341/01.02.2021 a d-lui Cuciula Alin inscris pentru ocuparea postului vacant de sofer autosanitara II la Substatia Hateg, avand in vedere adeverintele medicale prezentate la dosar trebuie sa se prezinte pentru precizari medicale la medicul de intreprindere al Serviciului Judetean de Ambulanta Hunedoara – dr. Ciotlos Sinoi Lucia, Cabinetul medical – Loc. Deva, Str. Avram Iancu, bl.H3, parter, program: joi de la 14 la 19.

Bibliografie interviu :

1.Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;

2.Curs prim ajutor (site MS)

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina 
manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu
dir.tehnic, SJA HD

Ing. Tici Emil
sef serv Miscare si exploatare auto

Secretar:

Ec. Nita Angela
birou R.U.N.O.S.

Obs. Sindicat :

Ciuica Petrisor
lider sindicat

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.