Rezultatele în urma interviului pentru ocuparea unui post de operator registrator urgenta debutant – Dispecerat Medical- Statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.177/28.10.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru postul de operator registrator urgent debutant – Dispecerat Medical- Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 2.10.2020, ora 8.30, au fost admise doua dosare.

In urma interviuluidin data de 05.11.2020 pentru ocuparea (1) unui post de operator registrator urgenta debutant – Dispecerat Medical- Statia centrala Deva, rezultatele au fost urmatoarele:

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Fulga Alexandru

94.33

Admis

2.

Mondea Florin

76

Respins

Presedinte:
As. Sana Margareta – asistent sef , SJA HD

Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD

Dr. Filimon Valeria Cristina – manager general SJA HD
Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.