Rezultatul pentru ocuparea fără concurs, a postului de operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.177/28.10.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a 1 (un) post de Operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva, perioada determinata, selectie care a avut loc in data de 02.11.2020, ora 8.30.

  • dosarul de inscriere nr. 3461/29.10.2020 al dlui. Fulga Alexandru Georgean ADMIS

  • dosarul de inscriere nr. 3497/30.10.2020 al dlui. Mondea Florin ADMIS

Pentru departajare, in data de 05.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu pentru postul de operator registrator de urgenta debutant – Dispecerat Medical – Statia centrala Deva, avand in vedere ca in urma selectiei au fost admise doua dosare.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte:
As. Sana Margareta – asistent sef , SJA HD

Membrii:
Dr. Dumitrescu Calin – medic MG, S.J.A. HD
As. Lugojan Marinela – asistent med.pr. S, S.J.A. HD

Secretar:
Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.