Rezultatele probei interviu si probei practice din 25.10.2021, pentru ocuparea a 11 posturi vacante de șofer autosanitară II

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.204/15.10.2021 a procedat la organizarea unei probe de interviú si proba practica pentru urmatoarele posturi:

  • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara,
  • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara
  • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie,
  • 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad,
  • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani,
  • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani,
  • 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

În urma selectiei care a avut loc in data de 20.10.2021, au fost admise 20 (douazeci) de dosare.

Candidatii care nu au obtinut un punctaj minim de 50 de puncte la interviu nu au fost admisi la proba practica.

In urma interviului si proba practica din data de 25.10.2021 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, rezultatele au fost urmatoarele:
I. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport medical neasistat – Substatia Brad

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj final Admis/Respins
1. Ionita Silviu Daniel 85 79  82 ADMIS
2. Bradean Marin 62 100 81 RESPINS
3. Mihet Calin 41 RESPINS

II 2(doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport medical neasistat- Substatia Hunedoara

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Admis/Respins
1. Popa Daniel Ioan ABSENT
2. Moisin Botezan – Alexandru ADMIS
3. Dumitrescu Romeo – Daniel ADMIS

III. 1 (unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Floronescu Dorin – Marius RESPINS
2. Leaha Stefan – Catalin 88  91 89,5 ADMIS

IV. 1(unu) post vacant de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Grigore Catalin RESPINS

V. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Bica – Lupulescu Andrei Daniel 80 94 87 ADMIS
2. Dandea Marius 88 94 91 ADMIS
3. Fodor Ovidiu – Petru 15 RESPINS
4. Boticiu Ioan Gabriel 18 RESPINS
5. Crisan Ovidiu 46 RESPINS
6. Popa Ciprian Alin 35 RESPINS

VI. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Admis/Respins
1. Todoran Daniel – Marius ADMIS
2. Dusa Nicusor ADMIS
3. Iorgoni Alin ABSENT

VII. 2 (doua) posturi vacante de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt. Nume/Prenume Punctaj interviu Punctaj proba practică Punctaj fina Admis/Respins
1. Poroh Ionut ADMIS
2. Dumitrescu Daniel – Aurelian ADMIS

Candidatii care s-au inscris pe posturile temporar vacante de sofer autosanitara II si nu au avut contra candidati, au fost declarati admisi, ne mai sustinand proba de interviú si proba practica.

Presedinte: Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD
Membrii: Ing. Stoicescu Claudiu – director tehnic, S.J.A. HD
Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD
Secretar: Ec. Nita Angela – birou R.U.N.O.S.
Obs. Sindicat: Ciuica Petrisor – lider sindicat


Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.