Rezultatele verificării dosarelor depuse pentru participare la concursul din data de 14.09.2021, ora 09,00, pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical PL

Antet

ANUNT

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita prin decizia nr. 154/23.08.2021, a procedat la verificarea dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concursul organizat in data de 14.09.2021, ora 09,00, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
2(doua) posturi vacante de asistent medical PL – statia centrala Deva
1(unu) post vacant de asistent medical principal S – statia centrala Deva

Asistent medical PL, perioada nederminata la statia centrala Deva:
– dosarul de inscriere nr.2845/25.08.2021 al d-nei Cosmeleata Anca Maria – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.29492/31.08.2021 al d-nei Oancea Anca Terezia – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2895/27.08.2021 al d-lui Bradean Catalin Ovidiu – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2947/31.08.2021 al d-lui Tataru Ioan Alexandru – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2982/03.09.2021 al d-nei Marincesc Nicoleta Maria – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.2995/06. al d-nei Neamtu Ioana – Maria – ADMIS
– dosarul de inscriere nr.3022/06.09.2021 al d-nei Radoni Gianina – Adina – ADMIS

Asistent medical principal S, perioada nederminata la statia centrala Deva
– dosarul de inscriere nr.2889/26.08.2021 al d-nei Illes Georgeta Gabriela – ADMIS

Manager General, Birou RUNOS,
Dr. Filimon Valeria Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.