Rezultatul verificării dosarelor de înscriere pentru ocupare a unui post temporar vacant de economist grad I

Antet

ANUNȚ

In conformitate cu art. 19 din H.G. R. Nr. 286/23.03.2011, modificata prin H.G. R. Nr.1027/2014, comisia de concurs constituita in vederea organizarii concursului de ocupare a unui post temporar vacant de economist grad I, birou RUNOS – Statia central Deva in data de 14.09.2021,ora 13,00, a procedat azi 08.09.2021, ora 13,00 la verificarea dosarului depus si constata indeplinirea conditiilor necesare de participare la concurs:

– dosarul de inscriere nr.2963/01.09.2021 al d-nei Tatomir Dorina – ADMIS

Manager General,
Dr. Filimon Valeria – Cristina

Birou RUNOS,
Ec. Nita Angela

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.