Rezultatul selecției de dosare pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.192/19.11.2020 a procedat la selectia dosarelor depuse si constata indeplinirea conditiilor necesare de ocupare a:

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Statia centrala Deva.

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Brad

 • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistatSubstatia Orastie

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Hunedoara

 • 3 (trei) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Petrosani

 • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat Substatia Petrosani ;
  selectie care a avut loc in data de 19.11.2020, ora 9.00.

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva:

 • dosarul de inscriere nr. 3752/17.11.2020 al dlui. Zoica Cristian la Statia centrala Deva ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3788/18.11.2020 al dlui. Tudor Adrian la Statia centrala Deva ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3754/17.11.2020 al dlui. Biris- Leontescu Andrei la Statia centrala Deva ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3797/18.11.2020 al dlui. Siladie Florin la Statia centrala Deva ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad:

 • dosarul de inscriere nr. 3764 /17.11.2020 al dlui. Cosma Emanuel la Substatia Brad ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3790 /18.11.2020 al dlui. Ciocan Sorin Ioan la Substatia Brad ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3791/18.11.2020 al dlui. Oprea Laurian la Substatia Brad ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie:

 • dosarul de inscriere nr.3796/18.11.2020 al dlui. Galati Daniel la Substatia Orastie ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara:

 • dosarul de inscriere nr. 3786/18.11.2020 al dlui. Barjica Nicolae la Substatia Hunedoara ADMIS

Pt. postul de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Petrosani:

 • dosarul de inscriere nr. 3753 /17.11.2020 al dlui. Dumitras Adrian la Substatia Petrosani ADMIS

 • dosarul de inscriere nr.3789/18.11.2020 al dlui. Carciumaru Florian la Substatia Petrosani ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3794 /18.11.2020 al dlui. Miclaus Bogdan la Substatia Petrosani ADMIS

 • dosarul de inscriere nr. 3783/18.11.2020 al dlui. Spafiu Vasile la Substatia Petrosani ADMIS

Dosare respinse ( lipsa documente si cerinte solicitate conform legii ):

 • dosarul de inscriere nr. 3798 /18.11.2020 al dlui Draghiea Calin RESPINS

 • dosarul de inscriere nr.3755 /17.11.2020 al dlui. Burlec Danut RESPINS

 • dosarul de inscriere nr.3785/18.11.2020 al dlui. Vlaiconi Adrian RESPINS

Pentru departajare, in data de 24.11.2020, ora 9.00 va avea loc proba de interviu care va consta in intrebari cu tematica pentru postul de sofer autosanitara si condus autosanitara, pentru toti candidatii admisi.

Bibliografie interviu :

1.Ordonanta de Urgenta nr.195/ 2002, modificata si completata si Regulamentul de aplicare;

2.Curs prim ajutor (site MS)

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, SJA HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiu– director tehnic , S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, TOATE CATEGORIILE.