Rezultatul interviurilor din 23.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical generalist

SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.186/16.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi:
1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si
2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant- Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat,

avand in vedere ca in urma selectiei care a avut loc in data de 18.11.2020, au fost admise doua dosare pentru postul temporar vacant de asistent medical la Substatia Petrosani iar pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant au fost admise patru dosare. Pentru cele doua posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant nu s-a organizat interviu fiind admisi ambii candidati.

In urma interviului din data de 23.11.2020, ora 9,00 pentru ocuparea
1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani si
2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Statia centrala Deva
, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 1 (unu) post temporar vacant de asistent medical generalist – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Manciu Maria

79

Admis

2.

Almajan Vasile

45

Respins

II. 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

Cosmeleata Anca – Maria

91

Admis

2.

Hategan Lidia – Flavia

83

Admis

3.

Ceuca Maria – Estera

75

Respins

4.

Tucan AnaMaria

70

Respins

III. 2 (doua) posturi temporar vacante de asistent medical generalist debutant – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Admis/Respins

1.

Somlea Monica – Lavinia

Admis

2.

Buju Gabriel – Alin

Admis

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
As. Sana Margareta – asistent sef, S.J.A. HD

As. Lugojan Marinela – as. med.pr.S, S.J.A. HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs asistenți, TOATE CATEGORIILE.