Rezultatul probelor interviu din 24.11.2020, pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer autosanitară II

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ HUNEDOARA

ANUNȚ

In conformitate cu art. 11 din Legea 55/2020 privind únele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Ordinul 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din M.S si unitatile aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea M.S, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, comisia de selectie constituita prin decizia nr.191/18.11.2020 a procedat la organizarea unei probe de interviu pentru urmatoarele posturi:

  • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Statia centrala Deva.

  • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistatSubstatia Brad

  • 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistatSubstatia Orastie

  • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Hunedoara

  • 3 (trei) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat Substatia Petrosani

  • 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat Substatia Petrosani;

In urma interviului din data de 24.11.2020 pentru ocuparea acestora, rezultatele au fost urmatoarele:

I. 2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Statia centrala Deva

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Zoica Cristian

90.00

Admis

2.

Biris-Leontescu Andrei

94.50

Admis

3.

Tudor Adrian

48.33

Respins

4.

Siladie Florin

48.66

Respins

II.1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Brad

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Cosma Emanuel

91.00

Admis

2.

Ciocan Sorin Ioan

48.66

Respins

II1. 1 (unu) post de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Orastie

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Galati Daniel

85.50

Admis

IV.2 (doua) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – Substatia Hunedoara

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Barjica Nicolae

95.00

Admis

2.

Oprea Laurian

76.16

Admis

V.3 (trei) posturi de sofer autosanitara II, Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar asistat/neasistat – Substatia Petrosani

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Punctaj final

Admis/Respins

1.

Dumitras Adrian

96.00

Admis

2

Carciumaru Florian

92.50

Admis

3.

Miclaus Bogdan

88.50

Admis

4.

Spafiu Vasile

95.50

Admis

Presedinte:
Dr. Filimon Valeria – Cristina – manager general, S.J.A. HD

Membrii:
Ing. Stoicescu Claudiua – director tehnic, S.J.A. HD

Ing. Tici Emil – sef serviciu Tehnic , S.J.A. HD

Secretar:
Ref.sp. Iaru Ruxandra – birou R.U.N.O.S.

Posted in Anunțuri publice, Concurs alte functii, Rezultate concurs & promovare, TOATE CATEGORIILE.